Özet
Hedefler
Diğer Eğitimler

Bu JD Edwards EnterpriseOne CNC Yönetimi Sürüm 9.2.x eğitimi, ortamları, dizin yolu kodlarını, veri kaynaklarını ve nesne yapılandırma yöneticisini (OCM) nasıl kuracağınızı öğretecektir. Bu eğitimle entegre bir örnek çalışmada ise bu bileşenlerin birlikte nasıl çalıştığı gösterilmektedir.

Hedefler

 • Yapılandırılabilir Ağ Bilişimini açıklama.
 • CNC unsurlarını uygulamaya koyma.
 • CNC mimarisindeki yetkinliği sergileme.
 • Dizin yolu tanımlarına ilişkin sorunları tespit edip giderme.
 • Veri kaynağı terimlerini tanımlama.
 • Bir veri kaynağı oluşturma.
 • Bir veri kaynağı raporu oluşturma.
 • Veri kaynağı tanımlarıyla ve nesne yapılandırma yöneticisiyle ilgili sorunları tespit edip giderme.
 • OCM kullanarak UBE’leri yerel düzeyde eşleştirme.
 • Ortam dizini aracını kullanarak bir ortamı kopyalama.
 • OCM’yi kullanma.
 • Dağıtık işlemeyi kullanma.

Topics

 • Technology overview
 • Describing Middleware and Server Manager
 • Describing a Typical Configurable Network Computing Setup
 • Creating Path Codes
 • Creating Data Sources
 • Using Object Configuration Manager
 • Setting Up Environments
 • Describing user roles and profiles