Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu sınıfta öğrencilere, şirketlerinin duran varlıklarını yönetebilmeleri için JD Edwards EnterpriseOne Duran Varlıklar sistemini nasıl kuracakları ve kullanacakları öğretilmektedir. Eğitim, duran varlıklar için kurulum, varlık ana kayıtları ve muhasebe girişlerine ilişkin dersleri ve varlıkların elden çıkartılması ve duran varlık raporlarına ilişkin dersleri içermektedir.

Hedefler

 • JD Edwards EnterpriseOne Duran Varlıklar sistemini kurma.
 • Varlık ana kayıtlarını oluşturma
 • Genel muhasebe girişlerini duran varlıklara işleme
 • Varlıkların amortismanını düzenleme
 • Duran varlık yevmiye girişlerini işleme
 • Varlıkları yeniden değerleme
 • Yıl sonu işlemlerini ve küresel güncellemeleri gerçekleştirme
 • Duran varlık raporlarını yazdırma

Topics

 • Course Overview
 • Business Process Overview
 • Setting Up the System Foundation
 • Setting Up Other Components of the Fixed Assets System
 • Managing Asset Records
 • Establishing Parent and Component Information
 • Tracking Asset Locations
 • Processing General Ledger Entries for Fixed Assets
 • Posting Journal Entries to Fixed Assets
 • Describing Units of Production
 • Calculating Asset Depreciation
 • Describing Fixed Asset Journal Entries
 • Splitting Assets
 • Transferring Assets to New Locations
 • Disposing of Fixed Assets
 • Describing Asset Revaluation
 • Performing Asset Revaluation
 • Describing Standard Fixed Asset Reports
 • Describing Fixed Asset Integrity Reports
 • Performing Year-End Processes for Fixed Assets
 • Describing Fixed Assets Global Updates
 • Challenger: Setting Up User-Defined Depreciation
 • Final Course Activity
 • Course Review