Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu JD Edwards EnterpriseOne Rapor Yazımı Sürüm 9.2 eğitimi, farklı fonksiyonlar eklerken raporları nasıl oluşturacağınızı, tasarlayacağınızı ve uygulamaya koyacağınızı öğretmektedir. Bir kuruluş bünyesindeki günlük iş faaliyetlerinin raporlarını ve kayıtlarını tutmayı öğrenin.

Hedefler

 • Geliştirme sürecini açıklama.
 • Sütunlar ve gruplar halindeki bölümleri ayarlama.
 • RDA kullanıcı arayüzünü kullanma.
 • Raporları zenginleştirme.
 • Verileri belirleme.
 • Gereken verilere erişme.
 • Web Sunucusu üzerindeki Toplu İşlem Versiyonlarını işleme alma.
 • Raporları uygulamaya koyma.
 • Raporları işleme.
 • Sunucudaki işleri gönderme.
 • Farklı iş görünümlerinde bulunan verileri sunma.
 • Toplu işlem versiyonlarını değiştirme.
 • Raporlara mantık ekleme.
 • Tablolar halindeki bölümleri kurma.
 • Tablolar halindeki satır raporlarını kurma.
 • Seviye kesmelerini kullanarak verileri yeniden düzenleme.

Topics

 • Course Overview
 • Technology Overview
 • Describing the DevelopmentProcess
 • Setting Up Columnar and GroupSections
 • Using the RDA User Interface
 • Enhancing Reports
 • Identifying Data
 • Accessing Required Data
 • Processing Reports
 • Submitting Jobs on the Server
 • Presenting Data That Resides in Different Business Views
 • Modifying Batch Versions
 • Attaching Logic to Reports
 • Setting Up Tabular Sections
 • Setting Up Tabular Row Reports
 • Reorganizing Data Using Level Breaks
 • Processing Batch Versions on the WebClient
 • Creating Batch Versions on the WebClient
 • Implementing Reports
 • Describing BI Publisher for JD EdwardsEnterpriseOne
 • Setting Up Reports for an Enterprise
 • Course Review