Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Linux Sistem Yönetimi I eğitimi, kurulum, Unbreakable Enterprise Kernel kullanımı, Linux servislerinin yapılandırılması, sistemin Oracle Veritabanı için hazırlanması, izleme ve sorunların tespiti ve giderilmesi dahil olmak üzere bir dizi beceriyi kapsamaktadır.

Hedefler

 • Oracle Linux 7’yi kurma  
 • Unbreakable Enterprise Kernel’i yükleme ve yapılandırma  
 • Unbreakable Linux Ağı’ndan ve diğer veri havuzlarından yazılım paketlerini yükleme  
 • Kernel’i çalışan bir sistemde güncellemek için Ksplice’ı kullanma
 • Kernel modüllerini yükleme ve kernel modülü parametrelerini yapılandırma  
 • Kullanıcı ve grup yönetimini gerçekleştirme  
 • Ext dosya sistemlerini oluşturma  
 • Takas alanını yönetme
 • Ağ kurulumunu yönetme
 • OpenSSH araçlarını (ssh, scp, sftp, ssh-keygen) kullanma  
 • Güvenlik yönetimini (firewalld, iptables, chroot, TCP wrapper) gerçekleştirme
 • Oracle Linux sistemini Oracle Veritabanı için hazırlama
 • Linux izleme araçlarını kullanma  
 • Sistem kaydı tutma sürecinin yapılandırılması
 • Sorunları tespit edip giderme ve düzeltici işlemi gerçekleştirme

Topics

 • Introduction to Oracle Linux  
 • Oracle Cloud Computing
 • Installing Oracle Linux 7
 • Oracle Linux 7 Boot Process  
 • System Configuration
 • Package Management  
 • Automating Tasks 
 • Kernel Module Configuration
 • Oracle Ksplice   
 • User and Group Administration
 • Partitions, File Systems, and Swap  
 • Network Configuration  
 • IPv6
 • OpenSSH  
 • Security Administration
 • Oracle on Oracle
 • System Monitoring and Management
 • System Logging
 • Troubleshooting