Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Linux 8: Sistem Yönetimi II eğitimi, gelişmiş sistem yönetimi görevlerini gerçekleştirmeniz için sizlere uygulamalı deneyim kazandırmak üzere tasarlanmıştır.

Hedefler

 • Ağ adresleme ve ad servislerini yapılandırma
 • Kimlik doğrulama ve dizin servislerini yapılandırma
 • Takılabilir Kimlik Doğrulama Modüllerini (PAM) yapılandırma
 • Web ve e-posta servislerini yapılandırma
 • Ön Çalıştırma Yürütme Ortamını(PXE)/Kickstart Kurulumunu gerçekleştirme
 • Samba servislerini yapılandırma
 • Gelişmiş yazılım paketi yönetimini gerçekleştirme
 • Gelişmiş depolama yönetimini gerçekleştirme
 • Gelişmiş ağ yapılandırmasını gerçekleştirme

Topics

 • Course Introduction
 • IPv6
 • Network Addressing
 • Name Services
 • PAM, SSSD, and System Authentication
 • Web and Email Services
 • Installing Oracle Linux by Using PXE and Kickstart
 • Advanced Software Package Management
 • NFS and Autofs
 • Samba Services
 • Network Tools & Tuning
 • Advanced Networking
 • Implementing the XFS File System
 • Implementing the Btrfs File System
 • Storage Volume Administration
 • Advanced Storage Administration
 • Kerberos
 • IPA Services