Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Linux Sistem Yönetimi III eğitimi, gelişmiş Linux dosya sistemlerinin uygulamaya konulmasını, sanallaştırma servislerinin ve kaynak yönetimi kontrollerini yapılandırılmasını, Docker konteynerlerinin ve konteyner orkestrasyonu servislerinin kullanılmasını, gelişmiş güvenlik servislerini ve gelişmiş tanı servislerini kapsamaktadır.

Hedefler

 • Oracle Küme Dosya Sistemi versiyon 2’yi (OCFS2) yapılandırma
 • iSCSI hedeflerini ve başlatıcılarını yapılandırma
 • Kontrol gruplarını (Cgroups) yapılandırma
 • Kernel tabanlı Sanal Makine’yi (KVM) yapılandırma
 • Docker konteynerleri ile çalışma ve Kubernetes kullanarak konteyner orkestrasyonunu gerçekleştirme
 • SELinux, OpenSCAP, OpenSSL ve Linux Denetimi’ni kullanarak sisteminizi güvence altına alma
 • Linux kernel kaynak kodunu yükleme ve görüntüleme ve diğer Linux konularını açıklama
 • Ana bellek dökümünü etkinleştirme ve ana bellek dökümü analizini gerçekleştirme
 • Dinamik takibi (DTrace) yapılandırma
 • Gluster Dosya Sistemini yapılandırma

Topics

 • OCFS2 and Oracle Clusterware
 • iSCSI and Multipathing
 • Managing Resources with Control Groups (cgroups)
 • Virtualization with Linux
 • Oracle Container Runtime for Docker
 • Oracle Linux Container Services for Use with Kubernetes
 • Security Enhanced Linux (SELinux)
 • OpenSCAP
 • OpenSSL
 • Introduction to Linux Internals
 • Linux Auditing System
 • Core Dump Analysis
 • Dynamic Tracking with DTrace
 • Using Gluster Storage