Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle Özel Bulut Uygulaması: Yönetim eğitimi, öğrencilere Oracle Özel Bulut Uygulaması ile Altyapı Hizmeti (IaaS) sunmayı ve desteklemeyi öğretmektedir.

Hedefler

 • Bir sanal makineyi başlatma, duraklatma, devam ettirme ve durdurma  
 • Özel uygulama ve Oracle VM VLAN ağlarını oluşturma  
 • Bir sanal makineye veri havuzu depolama alanı atama  
 • Sanal makineleri oluşturma ve klonlama  
 • Bir sanal makineye sanal bir uygulama klonlama  
 • Bir sanal makineye bir şablon klonlama  
 • Bir sanal makineyi ilk başlatma iletişimini kullanmak üzere yapılandırma  
 • Bir Oracle VM veri havuzu dışa aktarımını başlatma ve tamamlama  
 • Oracle VM Manager Komut Satırı Arayüzü’ne (CLI) bağlanma  
 • Oracle VM CLI ile sanal makine yapılandırmasını inceleme  
 • Bir sunucu işlemcisi uyumluluk grubu oluşturma  
 • Uygulama kaynaklarını planlama ve yönetme  
 • Felaket anında geri kurtarma stratejilerini planlama ve uygulamaya koyma 

Topics

 • Oracle Private Cloud Appliance: Introduction and Installation
 • Enterprise Deployment and Management of the Private Cloud Appliance
 • Oracle VM in the Private Cloud Appliance
 • Deploying and Examining a Virtual Machine
 • Managing Oracle VM Networks and Storage
 • Creating and Packaging Virtual Machines
 • Appliance Rack Management
 • Appliance Server Management
 • Appliance Network Management
 • Appliance Storage Management
 • Appliance Password Management
 • Appliance and Oracle VM Backup
 • Appliance Disaster Recovery
 • Tenant Groups and Partitioning
 • Capacity Planning and Management