Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle VM Server for SPARC: Kurulum ve Yaplandırma eğitimi, Oracle SPARC sunucu sanallaştırma teknolojisini kullanarak ölçeklenebilir ve dinamik kaynak yönetimini esas alan sanal ortamların geliştirilmesi ve yönetilmesine yönelik uygulama becerilerini öğretmektedir.

Hedefler

 • Ölçeklenebilir mantıksal etki alanı tabanlı sanal ortamlar geliştirme. 
 • Etki alanlarına dedike ve ortak kaynaklar atama. 
 • Kurumsal uygulamaları çalıştıran mantıksal etki alanları için sunucu kaynaklarını yönetme. 
 • İş açısından kritik uygulamalar için performansı arttırmak amacıyla kök ve I/O etki alanları oluşturma.
 • Canlı taşıma ile sanal ortamlar için kullanılabilirlik ve esnekliği arttırma.

 

Topics

 • Introduction to Oracle VM Server for SPARC
 • Planning and Installing the Oracle VM Server for SPARC Software 
 • Configuring the Control and Service Domain
 • Creating Guest Domains 
 • Building I/O and Root Domains
 • Performing Logical Domains Administration 
 • Migrating Logical Domains