Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle VM Server for x86: Uygulamaya Koyma eğitimi, bulut kaynakları ve uygulamalarını hızlı bir şekilde kurarak bulut etkinliğini nasıl geliştireceğinizi öğretmektedir. Oracle VM kaynaklarını nasıl yöneteceğinizi, koruyacağınızı ve sorunlarını nasıl tespit edip gidereceğinizi öğreneceksiniz. 

Hedefler

 • Oracle VM Web Servisleri API ile yönetim erişimini arttırma
 • Mevcut kaynakları içe aktararak ve diğer platformlardan misafirleri taşıyarak sanal makineleri oluşturma
 • Çalışan sanal makinelerde dinamik kaynak değişiklikleri gerçekleştirme
 • İlk kez çalıştırıldıklarında sanal makinelerin yapılandırılmasını otomatik hale getirme
 • Oracle VM ortamınızda değişen ihtiyaçlara yanıt olarak Oracle VM sunucularını, sunucu havuzlarını ve veri havuzlarını yeniden kurma
 • Oracle VM bileşenlerinin durumunu incelemek ve sorunları belirlemek için araç ve komutları kullanma
 • Bu bileşenleri korumak ve bu bileşenlerin yedeklerinin alınması ve geri yüklenmesine yönelik kılavuzları tesis etmek için Oracle VM bileşenlerini belirleme
 • Felaket senaryolarını kullanarak Oracle VM ortamınızı geri kurtarmayı öğrenme
 • Geri kurtarma sırasında edinilen dersleri felaket anında geri kurtarma planlarınıza entegre etme
 • Oracle VM Manager UI ve Oracle VM CLI kullanarak Oracle VM ortamınızı yönetme

Topics

 • Oracle VM Manager UI and Oracle VM CLI
 • Oracle VM Web Services
 • Managing Virtual Machines
 • Oracle VM Guest Additions
 • Operations
 • Troubleshooting
 • Backup and Restore D/R Concepts