Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Shell Programlama eğitimi, öğrencilere UNIX shell komut metinlerini okumaları, yazmaları ve hatalarını ayıklamaları için gereken becerileri kazandırır. Sık yürütülen komutları otomatik hale getirmeyi öğrenin ve koşullu mantığı, kullanıcı etkileşimini, döngüleri, menüleri, tuzakları ve fonksiyonları açıklayın.

Bu eğitim, UNIX işletim sisteminin Oracle Solaris ve Oracle Linux gibi alanlarında uzmanlaşmış olan ve çeşitli başlatma komutlarını yorumlamanın yanı sıra günlük görevlerini otomatikleştirmek için kendi komut metinlerini de oluşturmak isteyen sistem yöneticileri içindir.

Hedefler

 • Sistem yönetimi görevlerini otomatikleştirmek için komut metinlerini oluşturma.
 • Yerel ve çevresel değişkenleri belirleme.
 • Grep, sed ve nawk yardımcı programları ile düzenli ifade karakterlerini kullanarak görevleri otomatik hale getirme.
 • Akış kontrolü yapılarını kullanarak etkileşimli komut metinleri oluşturma.
 • Shell değişkenlerinde dizi manipülasyonunu ve tam sayı aritmetiğini gerçekleştirme.
 • Komut metinlerindeki hataları ayıklama.

Topics

 • Introduction
 • UNIX Shells
 • Shell Scripting
 • Shell Environment
 • Pattern Matching
 • The sed Editor
 • The nawk Programming Language
 • Interactive Scripts
 • Variables and Positional Parameters
 • Conditionals
 • Loops
 • Functions
 • Traps