Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Solaris 11 Özel Bulutları Oluşturma eğitimi, SPARC teknolojisini kullanarak eksiksiz bir bulut altyapısı kurulumunu sergilemek için bulut yönetiminin birden çok kurumsal seviyedeki teknolojiyi nasıl bir araya getirdiğini keşfetmektedir. Bu eğitim, rehber olarak “SPARC Üzerinde Kurumsal Bulut Altyapısı için Oracle Optimize Çözümü”nü kullanmaktadır.

Hedefler

 • Özel bir Altyapı Hizmeti bulutunu planlama ve kurma.
 • Çeşitli Oracle teknolojilerini güçlü bir bulut altyapısında birleştirme.
 • Bir dizi uygulamalı laboratuvar çalışması ile bulut bileşenlerini oluşturma ve yapılandırma görevlerini gerçekleştirme.
 • Bulut ve bulut ile ilgili imkanlar ile ilişkili kritik adımları gerçekleştirme.

Topics

 • Introducing the Cloud Technologies
 • Planning for Cloud Configuration
 • Performing the Initial Configuration
 • Working With VM Server Based Cloud
 • Using the VM Server Based Cloud
 • Working With the Solaris Zones Based Cloud
 • Provisioning the Zone Based Cloud