Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Oracle OpenStack for Oracle Linux: Başlangıç eğitimi, OpenStack konusunda yeni olan öğrencilere bu bulut bilişim mimarisi, temel ve isteğe bağlı servisler, Docker imajları ve konteynerleri, birden çok düğümden oluşan kurulum ve kurulumların sorunlarının tespiti ve giderilmesi konularını öğretmekted

Hedefler

 • Ağ kurma servislerini ve  Oracle OpenStack for Oracle Linux mimarisini açıklama
 • Temel ve İsteğe Bağlı OpenStack Servislerini açıklama
 • Docker Mimarisini ve Dahili Bileşenlerini açıklama
 • Docker Yönetimini açıklama
 • Donanım ve yazılım ön koşullarını belirleme
 • Kollacli komutunu açıklama
 • Birdençok düğümdenoluşan kurulumun ev sahibi düğümlerini açıklama
 • Oracle OpenStack for Oracle Linux kurulumunu açıklama
 • Docker imajları ile OpenStack Servislerinin kaldırılmasını gözden geçirme
 • Rsyslog ile OpenStack servislerinin günlük kayıtlarının merkezileştirilmesini açıklama
 • Sanal makine ortamlarının analiz ve takibini açıklama
 • OpenStack yazılım platformunu açıklama
 • OpenStack geçmişini gözden geçirme
 • SaaS, PaaS ve IaaS’yi tanımlama
 • Oracle OpenStack for Oracle Linux’un özellikleri ve avantajlarını gözden geçirme
 • Oracle OpenStack for Oracle Linux’un düğüm türlerini, ortamlarını ve depolama türlerini belirleme

Topics

 • Introducing Oracle OpenStack for Oracle Linux
 • Architecture
 • Core and Optional Services
 • Docker
 • Deployment
 • Troubleshooting