Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, bu gibi gereksinimleri en başta ele almak amacıyla Oracle Veritabanı ile sıkıca entegre olan ve alanında çığır açan bir veri koruma çözümü olarak Oracle’ın Sıfır Veri Kaybı Geri Kurtarma Uygulaması’nı (Geri Kurtarma Uygulaması) tanıtmaktadır. Eğitimde Geri Kurtarma Uygualaması’nın veri kaybı olasılığını nasıl ortadan kaldırıp üretim ortamındaki sunucularda veri korumanın genel giderlerini nasıl önemli ölçüde azalttığı tartışılmaktadır. İlaveten eğitimde Geri Kurtarma Uygulaması’nın binlerce veritabanını korumak için nasıl ölçeklendirildiği, uçtan uca veri doğrulamayı nasıl sağladığı ve disk yedekleme, kaset yedekleme ve uzaktan replikasyon gibi yaşam döngüsünü eksiksiz bir şekilde korumak için gereken işlemleri nasıl uygulamaya koyduğu da açıklanmaktadır.

Hedefler

 • Geri Kurtarma Uygulaması mimarisini ve Delta Push ve Delta Store gibi bileşenlerini açıklama
 • Geri Kurtarma Uygulaması’nın avantajlarını klasik yedekleme sisteminin avantajlarıyla karşılama
 • Veritabanı yöneticisi için kullanıma sunulan Geri Kurtarma Uygulaması araçlarını açıklama
 • Geri Kurtarma Uygulaması’nı veri merkezinizde uygulamaya koymaya yönelik en iyi uygulamaları kullanma
 • Felaket Anında Geri Kurtarma için Replikasyon yapılandırmalarını kurma
 • Geri Kurtarma Uygulamasını Arşivlerin korunması için Kaset Kitaplıkları ile entegre etme
 • İlgi duyan kişilerle paylaşım için raporları oluşturma

Topics

 • Introduction
 • Zero Data Loss Recovery Appliance Solution
 • Recovery Appliance Functions and Features
 • Recovery Appliance Installation
 • Zero Data Loss Recovery Appliance Configuration
 • ZDLRA Protected Databases Configuration
 • Optimizations and Performance Tuning
 • Disaster Recovery with Replication
 • Recovery Appliance Integrated Media Management
 • Maintenance and Patching
 • Diagnostics and Troubleshooting
 • Reporting with BI Publisher