Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Java dilini öğrenenler için ikinci seviye eğitimidir. Java programcılarının ihtiyaç duyduğu ek temel becerileri sunar. Bu eğitim, uygulama alanları için günümüzde geçerli olan temel Java sürümünü (Java 11) kullanmaktadır.

Hedefler

 • Java dilinin kapsülleme, aktarım ve çok biçimlilik gibi nesne odaklı özelliklerini kullanan Java uygulamalarını oluşturma
 • Komut satırından Java uygulamasını yürütme
 • Java Koleksiyonları çalışma çerçevesini kullanan uygulamaları oluşturma
 • Lambda İfadelerini kullanarak koleksiyonlarda arama yapma ve filtreleme
 • İstisna işlemeyi kullanarak hata işleme tekniklerini uygulamaya koyma
 • Veri ve metin dosyalarını okumak ve bunlara yazmak için giriş/çıkış (I/O) fonksiyonunu uygulamaya koyma
 • JDK NIO.2 spesifikasyonunu kullanarak dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini manipüle etme
 • Hem JDBC hem de JPA teknolojisini kullanarak oluşturma, okuma, güncelleme ve silme dahil olmak üzere veritabanı tablolarında birden çok işlem gerçekleştirme
 • Lambda İfadesinin eşzamanlılık özelliklerini kullanma
 • Uygulamalara modüler programlama pratiklerini ve servislerini uygulama
 • Yüksek performanslı ve çoklu iş parçacıklı uygulamalar oluşturma

Topics

 • Functional Programming
  • Functional Interfaces and Lambda Expressions
  • Collections Streams, and Filters
  • Built-in Functional Interfaces
 • Modular Programming
  • Introduction to Modular Programming in Java
  • Services in a Modular Application
  • Migration to a Modular Application
 • Streams and Parallel Streams
  • competition
  • Parallel Streams
  • Terminal Operations: Collectors
  • Creating Custom Streams
 • Java API Programming and Secure Coding Concepts
  • I/O (Fundamentals and NIO2)
  • Secure Coding
  • Database Applications with JDBC
  • Location
 • Collections and Generics
  • What is the Collections Framework?
  • Iterators
  • Type-Wrapper Classes
  • What are Generics?
 • Exception Handling and Assertions
  • Exceptions
  • error handling
  • Assertions

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön