Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Java EE 7 Platformu için Uygulamalar Geliştirme eğitimi, Java Platformu, Kurumsal Sürüm 7 ile uyumlu kurumsal uygulamaları nasıl geliştireceğinizi ve kuracağınızı öğretmektedir. Bu eğitimde sunulan teknolojiler arasında Notlar, Enterprise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA), Java Transaction API (JTA), Servlets, JavaServer Pages(JSPs), JavaServer Faces (JSF), Bağlamlar ve Bağımlılık Enjeksiyonu (CDI), JAX-RS RESTful ve SOAP Web Servisleri, WebSocket için Java API, Java Message Service API (JMS), Bean Validation, Batch API, Zamanlayıcı servisleri ve Java EE Concurrency yer almaktadır.

Hedefler

 • Java Persistence ve Java Transaction API’lerini Kullanma.
 • EJB ve CDI teknolojisini kullanarak esnek bir bileşen modeli oluşturma.
 • Zamanlayıcı, Eşzamanlılık ve Toplu İşlem servislerini sunma.
 • SOAP ve REST Web Servislerini oluşturma.
 • Servlets, Java Server Pages, JavaServer Faces kullanarak web tabanlı arayüzler geliştirme.
 • Java uygulamalarını derleme ve bir JEE Uygulama Sunucusuna kurma.

Topics

 • Introduction to Java EE
 • Managing Persistence by Using JPA Entities
 • Implementing Business Logic by Using EJBs
 • Using Java Message Service API
 • Implementing SOAP Services by Using JAX-WS
 • Creating Java Web Applications by Using Servlets
 • Creating Java Web Applications by Using JSPs
 • Implementing REST Services using JAX-RS API
 • Creating Java Applications with WebSockets
 • Develop Web Applications Using JavaServer Faces
 • Securing Java EE Applications 
 • Appendixes/Additional Content
 • Java Logging
 •  CDI Beans
 •  BeanValidation and JPA API
 • Batch and Concurrency APIs
 •  JAXB API
 • "Pre-CDI" Servlet Examples

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön