Özet
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitimde ECMAScript 2015 (ES6) ve ECMAScript 2016 (ES7) ile çalışmanın da aralarında yer aldığı gelişmiş JavaScript tekniklerini öğreneceksiniz. Bu eğitimde gelişmiş nesneler, diziler ve fonksiyonların ayrıntılı keşfi ve ayrıca tasarım düzenleri ve bu düzenlerin JavaScript’deki uygulama ayrıntıları da yer almaktadır.

Topics

 • Effective JavaScript Programming 
  • Accustoming Yourself to JavaScript
  • Variable Scope
  • Working with Functions
  • Objects and Prototypes
  • Arrays and Dictionaries
  • Library and API Design
  • Concurrency
 • JavaScript Design Patterns
  • Creational Patterns: Abstract Factory, Builder, Factory Method, Singleton, Prototype 
  • Structural Patterns: Adapter, Bridge, Composite, Decorator, Façade, Flyweight, Proxy 
  • Behavioral Patterns: Chain of responsibility, Command, Interpreter, Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template, Visitor 
  • Functional Programming
  • Reactive Programming using RxJs 
  • New Features in ES6-ES9

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön