Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Java SE 8 Programlama eğitimi, Java Standart Sürüm 8 (Java SE 8) Platformu ile nesne odaklı uygulamaları tasarlamak için kullanacağınız temel dil özelliklerini ve Uygulama Programlama Arayüzlerini (API) kapsamaktadır. Java diline ilişkin becerilerinizi daha da geliştirmek ve Oracle Sertifikalı Profesyonel Java SE 8 Programcısı sınavına hazırlanmak için bu eğitime katılın!

Hedefler

 • Yüksek performanslı ve çoklu iş parçacıklı uygulamalar oluşturma
 • Java dilinin kapsülleme, aktarım ve çok biçimlilik gibi nesne odaklı özelliklerini kullanan Java teknolojisi uygulamalarını oluşturma
 • Veri ve metin dosyalarından okumak ve bu dosyalara yazmak ve gelişmiş giriş/çıkış (I/O) akımlarını anlamak için I/O fonksiyonunu uygulamaya koyma
 • Komut satırından Java teknolojisi uygulamasını yürütme
 • JDK NIO.2 spesifikasyonunu kullanarak dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini manipüle etme
 • Java Koleksiyonları çalışma çerçevesini kullanan uygulamaları oluşturma
 • Hem JDBC hem de JPA teknolojisini kullanarak oluşturma, okuma, güncelleme ve silme dahil olmak üzere veritabanı tablolarında birden çok işlem gerçekleştirme
 • Lambda İfadelerini kullanarak koleksiyonlarda arama yapma ve filtreleme
 • İstisna işlemeyi kullanarak hata işleme tekniklerini uygulamaya koyma
 • Lambda İfadesinin eşzamanlılık özelliklerini kullanma

 

Topics

 • Introduction
 • Java Syntax and Class Review
 • Encapsulation and Subclassing
 • Overriding Methods, Polymorphism, and Static Classes
 • Abstract and Nested Classes
 • Interfaces and Lambda Expressions
 • Generics and Collections
 • Collections, Streams, and Filters
 • Lambda Built-in Functional Interfaces
 • Lambda Operations
 • Exceptions and Assertions
 • Java Date/Time API
 • Java I/O Fundamentals
 • Java File I/O (NIO2)
 • Concurrency
 • The Fork-Join Framework
 • Parallel Streams
 • Building Database Applications with JDBC
 • Localization

 

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön