Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Giriş seviyesindeki bu eğitim, Java’ya yeni olan ve Java kavramlarını, dil yapılarını ve veri türlerini öğrenmesi gereken programcılara yöneliktir. Bu eğitim, şe anda Java 11 olan JDK’nın en yeni sürümlerini kullanarak program geliştirmek için bu dildeki becerilerini uygulamaya koyacak olan programcılar için tasarlanmıştır.

Hedefler

 • Program hedeflerine erişmek için değişkenleri, dizileri, koşullu ve döngüsel yapıları kullanan Java kodlarını yazma
 • Modüler programlama dillerini belirleme
 • Statik alanlara ve yöntemlere erişme ve bunları oluşturma
 • Erişim değiştiricileri ve aşırı yükleme yapılan yapılandırıcıları kullanarak bir sınıfı kapsülleme
 • Uygun Java operatörlerini kullanarak nümerik verileri ve metin ve dizi verilerini manipüle etme
 • Çevre değişkenlerini Java derleyicilerin ve yürütücülerin doğru çalışmalarına imkan sağlayacak şekilde ayarlama
 • Basit Java sınıfları oluşturma ve bir sınıftaki alanlara ve yöntemlere erişmek için nesne referanslarını kullanma
 • Bir Java Arayüzünü uygulamaya koyarak çok biçimliliği sergileme
 • Bir Java uygulamasında kontrol edilmiş bir istisnayı ele alma
 • Yöntem argümanı olarak Lambda ifadesi kullanma
 • Uygulama gereksinimlerini destekleyen, basit bir sınıf hiyerarşisini tanımlama ve uygulamaya koyma

 

 

Topics

 • Introduction
 • What ıs Java Program?
 • Creating a Java Main Class
 • Data in Cart
 • Managing Multiple Items 
 • Describing Objects and Classes
 • Manipulating and Formatting the Data in Your Program
 • Creating and Using Methods
 • Using Encapsulation
 • More on Conditionals
 • Working with Arrays, Loops, and Dates
 • Using Inheritance
 • Using Interfaces
 • Handling Exceptions
 • Deploying and Maintaining the Soccer Application
 • Understanding Modules
 • JShell
 • How to schedule a Lab?

 

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön