Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Java EE 7: Arka Uç Sunucu Uygulama Geliştirme eğitimi, Java Platformu, Kurumsal Sürüm 7 Tam Profil ile uyumlu kurumsal uygulamaları nasıl geliştireceğinizi ve kuracağınızı öğretmektedir. Enterprise JavaBeans (EJB), Java Persistence API (JPA), JDBC, Java Transaction API (JTA), Contexts and Dependency Injection (CDI), Java Message Service (JMS), Bean Validation, Batch API, Timer services, Java EE Concurrency ve diğer teknolojilerle uygulamaları geliştirmeyi öğrenin.

Hedefler

 • CDI kullanarak bağımlılık enjeksiyonunu uygulama
 • Binlerce işi paralel olarak işleme koyma sorununa toplu işlem API’sini uygulama
 • Zamanlayıcı servislerini oluşturma ve uygulama
 • Web servislerini oluşturma ve kurumsal uygulamalarda kullanma
 • EJB kullanarak kurumsal bileşenleri geliştirme
 • Kurumsal ortamda JDBC’yi kullanma
 • Çeşitli kurumsal sistemler arasında JMS kullanma
 • Varlıkları sürdürmek ve veritabanı kayıtlarını oluşturmak, okumak, güncellemek ve silmek için JPA kullanma

Topics

 • Java Platform, Enterprise Edition
 • Enterprise Development Tools and Applications
 • Java Beans, Annotations and Logging
 • XML Programming with JAXB
 • SOAP Web Services with JAX-WS
 • Java Naming and Directory (JNDI) Services
 • The EJB Component Model
 • Contexts and Dependency Injection
 • Java Message Service
 • Message-driven Beans
 • Java EE Concurrency
 • JDBC in Java EE Environments
 • Transactions in Java EE Environments
 • Java Persistence API
 • Bean Validation with JPA
 • Timer and Batch Services
 • Security

Diğer Eğitimler

Oracle Java
33 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön