Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

WebLogic Server 12c’de Java EE 6 ile Uygulama Geliştirme eğitimi, Java Platform, Kurumsal Sürüm 6 Web Profili ile uyumlu kurumsal uygulamaları nasıl geliştirip kuracağınızı öğretmektedir. JSF teknolojisini kullanarak masaüstü ve mobilden erişilebilen, web tabanlı bir uygulama oluşturun.

Hedefler

 • Java EE Web Profilini Kullanma
 • Bir EJB teknolojisi uygulamasını geliştirme ve çalıştırma
 • Veritabanı erişimini etkinleştirmek için temel Java Persistence API varlık sınıflarını geliştirme
 • JSF, Servlet’ler ve JSP’leri kullanarak web tabanlı bir kullanıcı arayüzü geliştirme
 • Uygulamaları CDI kullanacak şekilde tasarlama
 • Java EE geliştirmek için IDE’leri ve Uygulama Sunucularını kullanma
 • Mobil web uygulamaları geliştirme
 • Bean Validation kullanarak verileri doğrulama
 • Kurumsal Uygulamaları güvenli hale getirme
 • Günlük Kaydını kullanma
 • Oracle WebLogic Sever 12c zip dosyası dağıtımını kullanma

 

Topics

 • Java Platform, Enterprise Edition
 • Enterprise Development Tools and Application Servers
 • JavaBeans, Annotations, and Logging
 • Web Component Model
 • Developing with JavaServer Faces Technology
 • Using AJAX and Composite Components with JSF
 • Apache Trinidad JSF Component Library and Mobile Development
 • Dependency Injection With CDI
 • Using JSF and Bean Validation
 • Developing Servlets
 • Developing With JavaServer Pages Technology
 • EJB Component Model
 • The Java Persistence API
 • Implementing a Transaction Policy
 • Web Service and Integration Technology Survey
 • Implementing a Security Policy
 • Oracle Cloud
 • Oracle Java Cloud Service Overview

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön