Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, Java programlama dilini, dil yapılarını, toplamaların ve eşzamanlılığın nasıl ele alındığını ve temel dil API’leri ile modülerleşmenin nasıl kullanıldığını öğrenmek isteyen deneyimli programcılara yöneliktir. Öğrenciler, uygulamalı laboratuvarlar aracılığıyla her bir dilde öğrenilen becerilerin pratiğini yapmaktadır.

Eğitim, Java SE 11’in halihazırdaki uzun dönemli destek versiyonunu esas almaktadır.

Hedefler

 • Uygun Java primitiflerini ve sınıflarını kullanarak nümerik, metin, tarih ve zaman değerlerini değiştirme
 • Sınıfları, arayüzleri ve numaralandırmayı kullanarak Java’yı düzenleme
 • Değişkenleri, dizeleri, koşullu ve döngüsel yapıları kullanarak program mantığını uygulamaya koyma
 • Java dilinin kapsülleme, aktarım ve çok biçimlilik gibi nesne odaklı özelliklerini kullanan Java uygulamalarını oluşturma
 • Lambda İfadelerini kullanma
 • Java Koleksiyonları API’sini kullanma
 • Streams API’sini kullanarak bilgileri işleme
 • Java Eşzamanlılık API’sini kullanma
 • Hata yayılımını ve ele almayı uygulamaya koyma
 • İkili verileri ve metin verilerini okumak ve yazmak için giriş/çıkış (I/O) fonksiyonunu uygulamaya koyma
 • Dosyaları, dizinleri ve dosya sistemlerini manipüle etme
 • Modüler bir yaklaşım kullanarak Java uygulamalarını kurma ve yürütme

 

Topics

 • Introduction to Java
 • Primitive Types, Operators, and Flow Control statements
 • Text, Date, Time, and Numeric objects
 • Classes and Objects
 • Improved Class Design
 • Inheritance
 • Interfaces
 • Arrays and Loops
 • Collections
 • Nested Classes and Lambda expressions
 • Java Streams API
 • Handle Exceptions and fix bugs
 • Java IO API
 • Java Concurrency and Multithreading
 • Java Modules
 • Annotations
 • JDBC API
 • Security
 • Generics

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön