Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Java SE 7: Modülarite ve Diğer Yeni Özellikleri Kullanma eğitimi, Java modül sistemini ve JShell, uygunluk yöntemleri, akımlarla çalışmaya ilişkin yeni teknikler ve API’lerin yönetimi gibi Java SE 11’e aktarılan diğer yeni özellikleri tanıtmaktadır.

Hedefler

 • Artık desteklenmeyen API’leri ve olası alternatiflerini belirleme
 • Yaklaşık optimal veya yorucu kodlamayı ıygunluk yöntemleri ile değiştirme
 • Modüler bir Java uygulaması oluşturma
 • Modüler olan ve olmayan kitaplıkları birleştiren uygulamaları çalıştırma
 • Özel bir çalışma imajı oluşturma
 • Çoklu sürümlü JAR dosyalarını geliştirme
 • Yöntemleri uygulamaya koyan arayüzleri tasarlama
 • Yeni uygunluk yöntemlerini kullanarak akım verilerini işleme
 • Hızlı kod deneyleri için JShell’den faydalanma
 • Koleksiyonlar ve dizilerle daha elverişli şekilde çalışmak için yeni yöntemleri belirleme ve uygulama
 • Eski uygulamaları modülariteye taşımak için ortak gereksinimleri belirleme ve ele alma

 

Topics

 • Introduction 
 • Why Modules?
 • Working with the Module System
 • The Modular JDK
 • Creating Custom Runtime Images
 • Migration
 • Services
 • Multi-Release JAR Files
 • Private Methods in Interfaces
 • Enhancements to the Stream API
 • JShell
 • Convenience Methods for Collections
 • Convenience Methods for Arrays
 • Enhanced Deprecation

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön