Özet
Topics
Diğer Eğitimler

Java ile Web Servislerini ve Mikro Servisleri Geliştirme eğitimi, Web Servislerine ve Mikro Servislere dayalı uygulamaların geliştirilmesi ve tasarlanmasına ilgi duyan Java geliştiricilerine, tasarımcılarına ve mimarlarına yöneliktir. Bu eğitim farklı Web Servisi kullanım örneklerini sunmakta ve uygulama entegrasyonu veya Mikro Servis uygulamalarının uygulamaya konulması için servislerin tasarlanması gibi bir servisin amacına bağlı olarak en uygun Web Servisi tasarımı seçeneklerini açıklamaktadır.

Bu eğitimde hem SOAP hem de REST Web Servislerini geliştirme konusunda pratik beceriler elde edeceksiniz. Eğitim ayrıca XML ve JSON verilerinin ele alınması gibi bir dizi ilgili ve destekleyici teknolojiyi de öğretmektedir. Eğitim, Web Servislerini ve Mikro Servis uygulamalarını başarıyla uygulamaya koymak için gereken önemli tasarım kavramlarını ve programlama tekniklerini öğreten bir dizi sunumdan ve uygulamaya dayalı alıştırmadan oluşmaktadır. Eğitimde Java EE’nin (WebLogic) yanı sıra Java MicroProfile (Helidon) ortamlarını kullanarak Web Servisleri ve Mikro Servis uygulamalarını nasıl oluşturacağınız ve kuracağınız öğretilmektedir.

Topics

  • Develop Web Services and Microservice Applications with Java
  • Introduction to Web Services
  • Handle XML Using JAXB API
  • Create SOAP Services Using JAX-WS API
  • Invoke SOAP Services Using JAX-WS API
  • Handle JSON Using JSON-P and JSON-B APIs
  • Build REST Services Using JAX-RS API
  • Invoke REST Services
  • WebServices Security and Policies
  • Service Architecture

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön