Özet
Topics
Diğer Eğitimler

Birden fazla makineye yayılan uygulamalar kasıtlı ve çok farklı bir tasarım yaklaşımı gerektirmektedir. Bu eğitimde, dağıtık sistemlerdeki anahtar kavramları öğreneceksiniz. Ayrıca ölçeklenebilir, güvenilir ve güvenli sistemler kurmayı da öğreneceksiniz. Tartışmalar nesne yönelimli programlamadan (OOP) kurumsal kalıplara, ağ oluşturmayı, web servislerine, dağıtılmış veritabanlarına ön belleklemeye ve istemci / veritabanı uygulamalarına, çok büyük ölçekli web sitelerine kadar uzanmaktadır.

Topics:

 • Architecture

 • Design Patterns I and II

 • Serialization

 • WCF

 • Service-Oriented Architecture

 • Web Services

 • Concurrency

 • Messaging

 • Transactions

 • Security

 • Hosting and Deployment

 • Performance and Reliability

 • Scalability

Diğer Eğitimler

Oracle Java
34 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön