Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Java SE 8 Temel Özellikleri eğitimi, programlama deneyimi çok az olan veya hiç olmayanların Java dilini kullanarak nesne odaklı programlama yapabilmesine imkan sağlamaktadır. Yazılım geliştirme kariyeriniz boyunca geliştirebileceğiniz sağam bir temel sunmaktadır.

Hedefler

 • Değişkenleri, dizileri, koşullu ve döngüsel yapıları kullanan Java kodlarını yazma
 • Java operatörlerini kullanarak primitif nümerik verileri ve dizi verilerini manipüle etme
 • Java sınıflarını oluşturma ve nesne referanslarını kullanma
 • Bir nesnenin alanlarına ve yöntemlerine erişme
 • Dizi ve DiziOluşturucu sınıflarının yöntemlerini kullanarak metin verilerini manipüle etme
 • Hassasiteyi kaybetmeden veya hatalara neden olmadan dağılım özelliğini kullanma
 • Yöntemleri beyan etme, geçersiz kılma ve uygulama
 • Statik alanlara ve yöntemlere erişme ve bunları oluşturma
 • Yerel tarih ve saati biçimlendirmek ve yazdırmak için java.time ve java.time.format paketlerinden gelen sınıfları kullanma
 • Erişim değiştiricileri ve aşırı yükleme yapılan yapılandırıcıları kullanarak bir sınıfı kapsülleme
 • Basit bir sınıf hiyerarşisini tanımlama ve uygulamaya koyma
 • Bir Java Arayüzünü uygulamaya koyarak çok biçimliliği sergileme
 • Yöntem argümanı olarak Lambda ifadesi kullanma

 

Topics

 • Introduction to Computer Programs 
 • Key Features of the Java Language 
 • The Java Technology and Development 
 • Environment Running/testing a Java program
 • Java Classes 
 • The main Method
 • Introducing variables 
 • Working with Strings 
 • Working with numbers 
 • Manipulating numeric data
 • Working with Conditions 
 • Working with a List of Items
 • Processing a list of items
 • Working with objects and classes 
 • Defining fields and methods 
 • Declaring, Instantiating, and Initializing Objects 
 • Working with Object References 
 • Doing more with Arrays 
 • Introducing the NetBeans IDE 
 • Introducing the Soccer League Use Case
 • Using the String Class 
 • Using the Java API Docs 
 • Using the StringBuilder Class 
 • More about primitive data types 
 • The remaining numeric operators 
 • Promoting and casting variables
 • Using methods 
 • Method arguments and return values 
 • Static methods and variables 
 • How Arguments are Passed to a Method 
 • Overloading a method
 • Access Control 
 • Encapsulation 
 • Overloading constructors
 • Relational and conditional operators 
 • More ways to use if/else constructs 
 • Using Switch Statements 
 • Using the NetBeans Debugger
 • Working with Dates 
 • Parsing the args Array 
 • Two-dimensional Arrays 
 • Alternate Looping Constructs 
 • Nesting Loops 
 • The ArrayList class
 • Overview of inheritance 
 • Working with subclasses and superclasses 
 • Overriding methods in the superclass 
 • Introducing polymorphism 
 • Creating and extending abstract classes
 • Polymorphism in the JDK foundation classes 
 • Using Interfaces 
 • Using the List Interface 
 • Introducing Lambda expressions
 • Handling Exceptions: An overview 
 • Propagation of exceptions 
 • Catching and throwing exceptions 
 • Handling multiple exceptions and errors

Diğer Eğitimler

Oracle Java
30 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön