Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Proses geliştiriciler olarak Oracle İş Süreci Yönetimi’nin (OBPM) korelasyon, olay alt süreçleriyle ve “atlama” ve “geriye gitme” özellikleriyle gelişmiş hata işleme ve doğal dil iş kuralları geliştirme ile süreçler arası iletişim gibi gelişmiş özelliklerini öğrenebilirsiniz.

Hedefler

 • Web formu kurallarını kullanan dinamik web formlarını oluşturmak için (Süreç Düzenleyici (Process Composer) arayüzünü kullanma
 • XPath, XSLT ve Groovy kullanarak veri eşlemeye yönelik karmaşık ifadeler oluşturma ve belirli bir gereksinime hangi komut yazma dilinin en uygun olduğunu belirleme
 • Karar tablolarını ve sözlü kuralları kullanan karmaşık iş kurallarını oluşturma ve test etme
 • Süreç içinde bir REST servisini kullanma
 • SOA insan iş akışı düzenleyicisini ve iş kurallarını kullanarak karmaşık onay akışlarını tanımlama
 • Süreç, alt süreç veya eş süreçler arasında çeşitli türlerdeki mesajları gönderme ve alma
 • Hataların süreç seviyesinde ele alınabilmesi için olay alt sürecini kullanma
 • Bir hata yakalandıktan sonra belirtecin belirli bir noktadaki bir üst sürece geri dönebilmesi için atlama ve geriye gitme özelliklerini kullanma
 • Bir süreçten e-posta göndermek için Bildirim etkinliğini kullanma
 • Daha karmaşık kullanıcı etkileşimi için insan görevleriyle birlikte ADF görev akışı oluşturma

 

Topics

 • Review of Oracle BPM Architecture and Tools
 • Data in a BPM Process
 • Business Rules 
 • Human Workflow
 • Implementing ServiceTasks
 • Overview of Events 
 • Controlling and Organizing the Process Flow 
 • Handling Exceptions in the BPM Process
 • User Interface Customization overview 
 • An Introduction to using ADF to Developing the User Interface 
 • Building Advanced Web Forms 
 • Customizing the BPM Workspace

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön