Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Service Bus 12c: Sistem Yönetimi, Tasarım ve Entegrasyon Hızlandırma Sürüm 1 eğitimi, Oracle Service Bus 12c: Servisleri Tasarlama ve Entegre Etme ve Oracle Service Bus 12c: Yönetim eğitimlerinden oluşan bir birleşik eğitimdir. Servisleri çeşitli protokoller ve teknolojiler çapında entegre etmek ve VETRO (Doğrula, Zenginleştir, Dönüştür, Yönlendir, Çalıştır) düzeninin uygulamaya konulmasını sağlamak için Oracle Service Bus 12c (12.1.3) kullanmayı öğrenin.

Hedefler

 • Oracle Service Bus 12c’nin yüksek kullanılabilirlik ve kümelendirme özelliklerini uygulama
 • Mesaj doğrulaması, yönlendirmesi, dönüşümü ve zenginleştirmesini uygulamaya koyma
 • Servisleri güvence altına almak için Oracle Service Bus ve OWSM’yi kullanma
 • Oracle Service Bus uygulamalarını test etme, hatalarını ayıklama ve sorunlarını tespit edip giderme
 • Servis seviyesinde çıkarımı etkinleştirme
 • Oracle Service Bus mimarisini ve fonksiyonel katmanlarını açıklama
 • Bir SOAP servisini REST servisi olarak sunma
 • Oracle Service Bus servislerinin güvence altına alınması için Oracle Web Services Manager’ın güvenlik özelliğini uygulamaya koyma
 • Mesaj Seviyesinde Güvenliği açıklama ve Oracle Service Bus’ı güvenli hale getirme
 • Oracle Service Bus’daki temel aktarım protokollerinin bazılarını kullanma
 • Servis Bus yapılandırmasını kademelendirmeden üretim ortamlarına taşıma
 • WLST komut metinlerini kullanarak Service Bus görevlerini otomatik hale getirme
 • Oracle Service Bus 12c ve bileşenlerini yapılandırma ve yönetme

Topics

 • Introduction
 • Getting Started with Oracle Service Bus
 • Installing Oracle Service Bus 12c
 • Service Bus Administration Tools
 • Service Bus Management Fundamentals
 • Reporting and Monitoring
 • Service Bus Security
 • Service Bus High Availability
 • Introducing Oracle Service Bus
 • Getting Started with Oracle Service Bus Applications
 • Basics of Message Flow
 • Validating Messages and Error Handling
 • Transforming Messages
 • Routing Messages
 • Enriching Messages
 • Processing Messages with Concurrent Calls
 • Adapters and Transports
 • Reliable Messaging
 • Service Bus Security
 • Advanced Topics

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön