Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle SOA Suite 12c: Mimari ve Yönetim eğitimi, Oracle Kurumsal Kurulum Kılavuzu referans modeli doğrultusunda kümelendirilmiş bir ortamda Oracle SOA Yönetim Sistemi 12c’yi nasıl kuracağınızı ve yapılandıracağınızı öğretmektedir. Kaynakları yapılandırdıktan ve SOA Kompozit uygulamalarını kurduktan sonra SOA Kompozit uygulamalarını yürütmek için en uygun ortamı oluşturmak amacıyla test edebilecek, takip edebilecek, sorunlarını tespit edip giderebilecek ve performans ayarlama özelliklerini keşfedebileceksiniz.

Hedefler

 • Oracle Fusion Middleware Altyapısı bileşenleri ile bir Weblogic Sunucusu kümelendirilmiş etki alanını yapılandırma
 • WebLogic Kümesini Oracle SOA Yönetim Sistemi 12c ile genişletme
 • SOA kompozit uygulamalarını kurma, test etme ve sorunlarını tespit edip giderme
 • Oracle SOA Yönetim Sistemi 12c’yi, Oracle Veritabanını ve SOA Yönetim Sistemi bileşenlerini en iyi performans için ayarlamak amacıyla gerekli takibi yapabilme ve eylemleri gerçekleştirme
 • İstemci isteklerine hizmet vermek için Yük Dengeleyici yapılandırma
 • Yetkilendirme ve kimlik doğrulama için LDAP Sunucusunu entegre etme
 • Weblogic Etki Alanını Oracle Enterprise Scheduler Servisini içerecek şekilde genişletme
 • Kurumsal Kurulum SOA mimarisi planlama ve tasarlama
 • Oracle Fusion Middleware ürünleri için Oracle Veritabanı şemaları oluşturma
 • Oracle Fusion Middleware Altyapısı 12c yazılımını kurma
 • Oracle SOA 12c yazılımını kurma

Topics

 • Introduction to Oracle SOA Suite 12c Administration
 • Planning an Oracle SOA Suite 12c Deployment Architecture
 • Installing Oracle SOA Suite 12c- Creating the Fusion Middleware
 • Installing Oracle SOA Suite 12c - Extending the Domain with Oracle SOA Suite
 • Installing Oracle SOA Suite 12c - Configuring the Load Balancer for an Enterprise Deployment
 • Configuring High Availability
 • Fundamentals of Oracle SOA Suite
 • Deploying and Testing Composite Applications
 • Managing the Composite Application Life Cycle
 • Administering Composite Applications at Run Time
 • Administering Business Events
 • The Oracle User Messaging Service
 • Troubleshooting and Performance Tuning of Oracle SOA Suite 12c
 • Backup and Recovery of Oracle SOA Suite
 • Configuring Security Services and Policies
 • Enterprise Scheduler Service
 • Oracle Cloud An Overview
 • Oracle SOA Cloud Service Overview

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön