Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Hyperion Finansal Yönetim 11.1.2: Uygulamaları Oluşturma ve Yönetme eğitimi, Finansal Yönetim’i kullanarak uygulamaları nasıl oluşturacağınızı ve yöneteceğinizi öğretmektedir. Uygulama meta verilerini oluşturmayı ve uygulamaları kurmayı, harici sistemlerden verileri yüklemeyi ve çok daha fazlasını öğrenin.

Hedefler

 • Veri konsolidasyonunu gerçekleştirme
 • Verileri ve meta verileri içe ve dışa aktarma
 • Bir uygulama oluşturma ve kurma
 • Veri formları ve kılavuzlarını oluşturarak verileri görüntüleme ve girme
 • Kuralları oluşturma ve kurma ve verileri hesaplama
 • Şirketler arası işlemleri girme ve yevmiyeleri kullanarak düzeltmeler yapma
 • Süreç Yönetimi’ni kullanarak finansal inceleme döngüsünü yönetme
 • Hesaplar, varlıklar, senaryolar ve özel boyutlar dahil meta veri yapısını oluşturma
 • Uygulamalar arasında verileri senkronize etme
 • Kullanıcılar, gruplar, güvenlik sınıfları ve erişim hakları dahil güvenliği kurma

 

Topics

 • Introduction to Hyperion Financial Management: Create and Manage Applications
 • Navigating Financial Management
 • Managing Dimensions in Performance Management Architect
 • Managing Dimension Members in Performance Management Architect
 • Loading Metadata in Performance Management Architect
 • Creating Applications in Performance Management Architect
 • Configuring Application Settings in Performance Management Architect
 • Configuring Accounts and Custom Dimensions
 • Setting Up Entities, Calendars, and Scenarios
 • Deploying Applications
 • Creating Classic Applications
 • Loading and Extracting Data
 • Entering Data by Using Data Grids
 • Creating, Loading, and Extracting Member Lists
 • Managing Rules by Using Calculation Manager
 • Provisioning Users and Groups
 • Assigning Access to Data and Documents
 • Creating Data Forms
 • Creating and Managing Task Lists
 • Entering Intercompany Data
 • Adjusting Data by Using Journals
 • Translating Data
 • Running Consolidations
 • Managing the Review Cycle by Using Process Management
 • Managing and Migrating Applications
 • Analyzing Data with Smart View

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön