Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Service Bus 12c: Servisleri Tasarlama ve Entegre Etme eğitimi, servisleri çeşitli protokoller ve teknolojiler çapında nasıl entegre edeceğinizi öğretmektedir. VETRO (Doğrula, Zenginleştir, Dönüştür, Yönlendir, Çalıştır) düzeninin uygulanmasını ayrıntılı olarak öğrenin.

Hedefler

 • Mesaj doğrulaması, yönlendirmesi, dönüşümü ve zenginleştirmesini uygulamaya koyma
 • Servisleri eski sistemlerle entegre etme
 • Mesajların uygulamalar arasında güvenilir bir şekilde iletilmesini sağlama
 • Servisleri güvence altına almak için Oracle Service Bus ve OWSM’yi kullanma
 • Oracle Service Bus uygulamalarını test etme, hatalarını ayıklama ve sorunlarını tespit edip giderme
 • Oracle Service Bus özelliklerini listeleme
 • Servis seviyesinde çıkarımı etkinleştirme
 • Oracle Service Bus mimarisini ve fonksiyonel katmanlarını açıklama
 • Bir SOAP servisini REST servisi olarak sunma

Topics

 • Introduction
 • Introducing Oracle Service Bus
 • Getting Started with Oracle Service Bus Applications
 • Basics of Message Flow
 • Validating Messages and Error Handling
 • Transforming Messages
 • Routing Messages
 • Enriching Messages
 • Processing Messages with Concurrent Calls
 • Adapters and Transports
 • Reliable Messaging
 • Service Bus Security
 • Advanced Topics

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön