Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Java Mesajlaşma Servisi’ni (JMS) kullanarak gerçekleştirilen kurumsal mesajlaşma, kritik iş verilerinin ve olayların bir işletme çapında asenkronize bir şekilde iletişimi için güvenilir ve esnek bir servis sunmaktadır. JMS API, JMS teknolojisi ile uyumlu tüm mesajlaşma sistemleri tarafından desteklenen bir dizi ortak mesajlaşma kavramını ve programlama stratejisini tanıtmaktadır. JMS API, kurumsal gelişimi basitleştirerek ve Java bileşenleri arasında ve mesajlaşma özelliği bulunan diğer eski sistemlerle gevşek, güvenilir ve asenkronize iletişimlere imkan sağlayarak Java EE platformunu zenginleştirmektedir.

Hedefler

 • Temel bir JMS Yapılandırmasını oluşturma ve test etme
 • JMS’yi izleme ve yönetme
 • Mesaj Sürekliliğini yapılandırma ve test etme
 • Dağıtık Hedefleri oluşturma ve test etme
 • Sanal IP Adreslerini Kullanarak bir JMS Sunucusunu taşıma
 • JMS Kümelendirmeyi ve HA’yı yapılandırma
 • JMS Performansını ayarlama
 • JMS Sorunlarını araştırma
 • Temel bir JMS Yapılandırmasını oluşturma ve test etme
 • Mesajlaşma Köprüsü ile JMS Mesajlarını iletme
 • Mesajları bir dağıtık hedefe iletmek için Emir Birimi IUOO) etkin bağlantıyı uygulamaya koyma

Topics

 • Course Overview
 • Java Messaging Concepts
 • Basic Configuration
 • Message Monitoring and Management
 • Persistence, Transactions, and Durability
 • Distributed Destinations
 • Server Migration
 • JMS Clustering and High Availability
 • Performance Tuning
 • Troubleshooting
 • Introduction to JMS Security
 • Introduction to JMS Integration
 • Introduction to Message Ordering
 • Service Migration
 • Oracle Cloud
 • Oracle Java Cloud Service Overview

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön