Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Birçok şirket, yeni hizmetlerin uygulamaya konulmasının, hizmet odaklı bir mimariyi uygulamaya koymakla uyumlu olduğu varsayımı ile SOA girişimini başlattı. Ancak bu süreçte SOA’nın başarısının önündeki çeşitli engellerle karşılaşırlarken başarılı bir SOA uygulamasının sağlayabileceği getirileri göremediler. Bu şirketler, SOA’yı benimseme ve SOA mimarisinin temel unsurlarını anlama konusunda eksiklik yaşadılar. Bu eğitim ise bu temel unsurları, katılımcılara SOA yaşam döngüsünün tamamı boyunca hem iş hem de BT ile ilgili endişeleri ele alabilmeleri için ihtiyaç duydukları yetenekleri kazandırmak amacıyla bir Kurumsal Mimar’ın Oracle’ın SOA Kurumsal Teknoloji stratejisine yönelik bakış açısından sunmaktadır.

Hedefler

 • BT Stratejilerini, Oracle (ITSO) ve Oracle Referans Mimarisinden (ORA) açıklama
 • SOA olgunluk değerlendirmesi gerçekleştirme
 • Hizmet ve proje seçimine uygun kriterleri uygulama
 • SOA yol haritasının geliştirilmesine katkıda bulunma
 • Oracle’ın hizmet tanımını ve bir hizmetin farklı yüzleri arasındaki ilişkiyi açıklama
 • SOA referans mimarisinin önemini, bileşenlerini ve çeşitli görünümlerini anlama
 • Fonksiyonel gereksinimlerin ayrışmasını gerçekleştirme ve iş fonksiyonu modelini genişletmek için bu ayrışmanın sonuçlarını kullanma
 • Bir hizmeti belirleme ve meşru kılma
 • Bir hizmet sözleşmesi oluşturma ve değerlendirme
 • SOA yönetişimini, ITSO Yekpare Yönetişim referans modeliyle eşleştirme
 • SOA yönetişimi yol haritasının geliştirilmesindeki kademeli adımları önerme
 • Entegrasyon ve hizmet mimarisiyle ilgili önemli ilkeleri belirleme

Topics

 • Oracle's Approach to SOA: An Overview
 • Building an SOA Roadmap
 • Service Terms and Concepts
 • SOA Reference Architecture
 • Software Engineering in an SOA Environment: Requirements Management
 • Service Identification and Discovery
 • Service Delivery
 • Service-Oriented Integration
 • A Framework for Governance

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön