Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle WebLogic Server 12c: Performans Ayarı Grup Çalışması, yöneticilere en iyi performans için Oracle WebLogic Sunucusunu nasıl yükleyeceklerini, test edeceklerini ve ayarlayacaklarını öğretmektedir. Buna, işletim sistemi, Java Sanal Makinesi, WebLogic Sunucusu alt sistemleri ve veritabanı da dahildir.

Hedefler

 • Bir uygulama için iş yöneticisini yapılandırma
 • Java EE uygulamalarını izleme ve ayarlama.
 • Standart ayar metodolojisini kullanma.
 • Bir işletim sistemini WebLogic’i desteklemek üzere ayarlama.
 • JVM performansını takip etme ve ayarlama.
 • Sunucu performansını takip etme ve ayarlama.
 • Küme performansını takip etme ve ayarlama.
 • JDBC servislerini takip etme ve ayarlama.
 • Kalıcı depolamayı takip etme ve ayarlama.

Topics

 • Course Introduction
 • Performance Tuning: Overview
 • Tuning Operating System Resources
 • Tuning HotSpot JVM
 • Monitoring and Tuning Server Performance
 • Monitoring and Tuning Cluster Performance
 • Tuning JDBC Performance
 • Configuring Work Managers
 • Tuning Java EE Applications
 • Oracle Cloud
 • Oracle Java Cloud Service Overview

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön