Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle BPM 12c: Essentials Ed 1 eğitimi, süreç modellerini bir işbirliği şeklinde keşfedip tanımlamak için Oracle BPM 12c’yi nasıl kullanacağınızı öğretmektedir. Değer zinciri modellerinden ayrıntılı süreç akışlarına kurumsal eşleştirmeleri keşfedin.

Hedefler

 • İş mimarisi projelerini oluşturma ve raporlarını çalıştırma
 • İş mimarisi raporlarındaki temel performans göstergelerini derleme
 • BPM Çalışma Süresine yönelik bir iş sürecini kurma
 • Çalışmakta olan bir sürece bir son kullanıcı olarak katılma
 • Oracle Business Process Workspace’i kullanarak süreç iş yükünü ve performansını analiz etme
 • Aynı BPM projesinde çalışan başkalarıyla işbirliği yapma
 • İş süreçlerini doküman haline getirme
 • İş Süreci Yönetimi (BPM) yaşam döngüsünü ve Oracle BPM paketinin çeşitli bileşenlerinin nasıl kullanıldığını açıklama
 • Oracle Business Process Composer ve Oracle BPM Studio’yu kullanarak süreç modellerini ve diğer nesneleri oluşturma
 • Kullanıcı görevlerini, iş kurallarını ve servis görevlerini oluşturma ve uygulamaya koyma
 • İstisnaları ele alma
 • Hem standart hem de özel süreç metriklerini toplamak amacıyla süreç analitiklerini yapılandırma
 • Oracle Business Activity Monitoring (Oracle BAM) ürününü kullanarak gerçek zamanlı kontrol panelleri oluşturma

Topics

 • Course Overview
 • The BPM Life Cycle and the Oracle BPM Suite
 • Creating Business Architecture Projects
 • Modeling a Process Using Oracle Business Process Composer
 • Documenting BPM Projects
 • Collaborating on BPM Projects
 • Creating and Using Data Objects
 • Implementing User Tasks
 • Implementing Business Rule Tasks
 • Implementing Service Tasks
 • Playing the Process
 • Deploying the Process
 • Participating in a Running Process
 • Using Additional BPMN Flow Objects
 • Communicating Between Processes
 • İstisnaları ele alma
 • Monitoring the Process
 • Creating Real-Time Dashboards Using BAM
 • Surfacing KPIs in Business Architecture Reports

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön