Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Hyperion Finansal Veri Kalitesi Yönetimi eğitimi, 11.1.2.4 sürümündeki Oracle Hyperion Finansal Veri Kalitesi Yönetimi, Kurumsal Sürüm (FDMEE) programını nasıl uygulamaya koyacağınızı öğretmektedir. Birbirlerinden ayrı sistemlerden hedef analitik uygulamalara kaynak meta verileri ve verileri yüklemek için tek ve sistematik bir süreci öğrenin. Eğitim faaliyetlerinde uygulama yöneticileri, yapılandırıcılar ve uygulayıcılar için uygulamalı süreçler de yer almaktadır.

Hedefler

 • Üye eşleşmelerini oluşturma
 • Veri yükleme kurallarını tanımlama ve hedef sistemlere veri yükleme
 • Kontrol kurallarını oluşturma ve varlıkları kontrol etme
 • Güvenliği kurma
 • Komut metinlerini oluşturma
 • FDMEE’nin diğer kaynak sistemlerle entegrasyonunu açıklama
 • Nesneleri taşımak için Yaşam Döngüsü Yönetimini kullanma
 • Toplu işlemleri işleme koyma ve raporları yönetme
 • Sistem, uygulama ve kullanıcı profillerini tanımlama
 • Entegrasyon görevlerini gerçekleştirme
 • Dosya sistemleri için içe aktarma formatlarını oluşturma
 • Konumları, dönem eşleştirmelerini ve kategori eşleştirmelerini kurma

Topics

 • Product Orientation
 • Preparing FDMEE Integrations
 • Setting Up Import Formats for File Systems
 • Completing the Integration Setup
 • Setting Up Data Load Mappings
 • Defining and Executing Data Load Rules
 • Processing Data in Data Load Workbench
 • Setting Up Check Rules and Check Entities
 • Processing Batches
 • Reporting in FDMEE
 • Setting Up Security
 • Defining Import Scripts
 • Defining Mapping and Event Scripts
 • FDMEE Integration with Other Source Systems
 • Loading FDMEE Journals
 • Creating Logic Accounts
 • Enabling Cell Text Loading
 • Performing Migrations with Lifecycle Management
 • Processing Planning Data in Data Load Workbench

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön