Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu kurs, Planlama’yı nasıl kullanacağınızı öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Planlama özellikleri, fonksiyonları ve Essbase ile ilişkisi hakkında genel bilgiler içermektedir.

Hedefler

 • Planlama ve Finansal Raporlama’ya erişmek için Çalışma Alanı’nda gezinme
 • Formlar ve özel kılavuzlar oluşturma ve test etme
 • Planlama ve Smart View’da verileri girme, düzenleme ve analiz etme
 • İş kurallarının testi
 • Onay sürecini yönetme
 • Görev listelerini yönetme
 • Planlama sonuçlarını analiz etmek için rapor oluşturma
 • Planlama özelliklerini, Planlama’nın Essbase ile ilişkisini ve boyut gereksinimlerini tartışma

Topics

 • Introduction to Planning for Interactive Users
 • Navigating EPM Workspace
 • Introduction to Applications and Dimensions
 • Creating Forms
 • Enhancing Forms
 • Entering Data in Planning
 • Annotating and Analyzing Data
 • Calculating with Business Rules
 • Managing the Approval Process
 • Managing Task Lists
 • Introduction to Smart View
 • Analyzing Data in Smart View
 • Introduction to Financial Reporting
 • Creating Basic Reports
 • Setting Up Report Details
 • Adding Text Functions
 • Adding Mathematical Functions
 • Creating Books

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön