Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Oracle Data Integrator eğitimi, veri entegrasyonu uygulamalarının geliştirilmesine yönelik gelişmiş teknikleri kapsamaktadır. Gelişmiş yöntemler ve teknikler ile birlikte Çıkarım, Yükleme ve Dönüştürme (EL-T) mimarisine dayalı bir entegrasyon ortamının nasıl oluşturulacağını da öğreneceksiniz.

Hedefler

 • GoldenGate entegrasyonunu açıklama
 • Gelişmiş entegrasyon eşleşmelerini tasarlama
 • Groovy kullanarak ODI görevlerini otomatik hale getirme
 • Güvence altına alınmış yaklaşım ile ODI güvenliğini arttırma
 • ODI senaryolarını web servisleri şeklinde sunma
 • ODI’yı kurumsal ortam ve SOA ile entegre etme
 • Entegrasyon stratejilerini uygulamaya koymaya yönelik en iyi uygulamaları açıklama
 • Çeşitli ODI entegrasyon düzenlerini açıklama
 • Bilgi Modüllerini geliştirme ve zenginleştirme
 • Büyük Veri desteğini açıklama

Topics

 • Introduction
 • ODI Knowledge Modules: Overview
 • Developing Knowledge Modules
 • Designing ODI Integration Mappings
 • Designing Advanced Integration Mappings
 • Using Variables in ODI
 • Accelerating Development with Groovy
 • Working with ASCII Files
 • Integration of ODI in Enterprise Environment and SOA
 • Enhancing ODI Security
 • Choosing Integration Strategies: Best Practices
 • Cubes and Dimensions

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön