Özet
Hedefler
Topics
Diğer Eğitimler

Bu Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS eğitimi, iş bileşenleri ve istemcilerinin geliştiricilerine, web servislerini ve web servisi istemcilerini nasıl tasarlayacaklarını, uygulamaya koyacaklarını ve kuracaklarını öğretmektedir. Aynı konu Java teknolojisi bileşenleri ve Java Platformu Kurumsal Sürümü 6 SDK için de geçerlidir.

Hedefler

 • RESTful Web Servislerinin oluşturulmasında JAX-RS API’nin uygulanması
 • WS-Security, Jersey ve OAuth kullanılarak Web Servislerinin güvence altına alınması
 • Web Servislerindeki ve istemcilerdeki hataların ve istisnaların ele alınması
 • Ad boşluğu açıklamalarını ve XML şemasını kullanarak XML dokümanlarını oluşturma
 • JAXB kullanarak XML ve JSON içeriklerini üretme ve tüketme
 • Jersey İstemci API’sini kullanarak RESTful Web Servislerini oluşturma
 • Web Servislerinin rolünü anlama
 • SOAP Web Servislerinin ve istemcilerinin oluşturulmasında JAX-RS API’nin uygulanması

Topics

 • An Introduction to Web Services
 • XML
 • JAXB
 • SOAP Web Services
 • Creating JAX-WS Clients
 • RESTful Web Services
 • Creating RESTful Clients in Java
 • Bottom-Up JAX-WS Web Services
 • Top-Down JAX-WS Web Services
 • JAX-RS RESTful Web Services
 • Web Service Error Handling
 • Security Concepts
 • WS-Security
 • Web Service Security with Jersey
 • OAuth 1.1a with Jersey

Diğer Eğitimler

Orta Katman
45 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön