Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu eğitimde öğrencilere, SQL Server 2008 R2 raporlama servisleri kullanılarak geliştirilen raporlara grafikler, göstergeler ve haritalar eklemek için gereken bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu görselleştirmelerin gelişimi, Report Builder 3.0’ın kullanımına odaklanmaktadır. Bu araç, raporların görselleştirmeler ile gelişimini entegre eden bir raporlama aracıdır.

Hedefler

  • Rapor geliştirmek için Business Intelligence Development Studio’nun mu yoksa Report Builder 3.0’ın mı kullanılacağına karar verme.

  • Grafik sınıflandırmaları arasındaki farkı ve temsil edilecek veri türüne göre hangi grafik türünün en iyi şekilde kullanılacağını anlama. Raporları grafiklerle birlikte eksiksiz şekilde geliştirme ve bu raporların geliştirilmesinde son kullanıcılarla birlikte çalışma metodolojisini anlama.

  • Raporlara göstergeler ekleme ve lineer ve radyal göstergeler arasındaki farklılıkları ve bu göstergelerdeki sınırlamaları anlama.

  • Grafikler içeren raporları oluşturma.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunları bilmelidir:

  • Analitik raporların geliştirilmesinde deneyim.

Hedef kitle

Rapor geliştiriciler, yetkili kullanıcılar ve raporlamada görselleştirmeler ile ilgilenenler. Bu eğitim, grafik, gösterge ve harita ekleyerek SSRS kullanmak suretiyle rapor oluşturanların becerilerini arttırmak için tasarlanmıştır.

Topics

  • Overview of Visualizations

  • Charts

  • Gauges

  • Maps

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön