Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, üretime katabileceğiniz doğru miktarda bilgiyi ve bolca pratiğe dayalı ayar ve optimizasyon tekniklerini sunmak üzere tasarlanmıştır. Eğitim, kapsamlı bir SQL Server mimarisi, dizinleme ve istatistik stratejileri, işlem günlük kaydı operasyonları, tempdb ve veri dosyası yapılandırması, işlem ve izolasyon seviyesi ve kilitleme ve engelleme çalışmalarını kapsamaktadır. Eğitimde ayrıca temel hususların ve karşılaştırmaya dayalı SQL Server performansının nasıl oluşturulduğu, iş yükünün nasıl analiz edildiği ve performans sorunlarının nerede olduğunun tespiti ve bu sorunların düzeltilmesi de öğretilmektedir. Bellek içi tablolar ve saklanan prosedürlerden oluşan eğitim kapsamının yanı sıra bu heyecan verici teknolojiye giriş eğitimi de verilmektedir.

Hedefler

 • Yeni nicelik hesaplayıcıyı anlama ve kullanma.

 • Bellek için optimize edilen tabloları anlama ve kullanma.

 • Performansı anlama.

 • Başlangıçta saklanan prosedürleri anlama ve kullanma.

 • Veritabanı yapılarını anlama.

 • Anlık Dosya Başlatmayı anlama ve kullanma.

 • SQL’de verilerin nasıl saklandığını anlama.

 • SQL’in veri konumlarını nasıl bulduğunu anlama.

 • Geçici tablo verilerini anlama.

 • Yeni nicelik hesaplayıcıyı anlama ve kullanma.

 • Bellek için optimize edilen tabloları anlama ve kullanma.

 • Performansı anlama.

 • Başlangıçta saklanan prosedürleri anlama ve kullanma.

 • Veritabanı yapılarını anlama.

 • Anlık Dosya Başlatmayı anlama ve kullanma.

 • SQL’de verilerin nasıl saklandığını anlama.

 • SQL’in veri konumlarını nasıl bulduğunu anlama.

 • Geçici tablo verilerini anlama.

 • Tabloda değer verilen parametreleri anlama ve kullanma.

 • Eşzamanlılığı anlama.

 • İşlemleri anlama ve kullanma.

 • İzolasyon seviyelerini anlama.

 • SQL Server kilitleme mimarisini anlama ve kullanma.

 • SQL ve Depolama Alanı Ağlarını (SAN) anlama.

 • Sanal makinelerde SQL’i anlama ve kullanma.

 • SQLIO Yardımcı Programını ve kullanım alanlarını anlama.

 • Bölümlere ayrılmış tabloları ve dizinleri anlama ve kullanma.

 • Kaynak Yöneticisini anlama ve kullanma.

 • Etkinlik Monitörünü anlama ve kullanma.

 • Canlı Sorgu İstatistiklerini anlama.

 • Transact-SQL kullanarak SQL’in nasıl izleneceğini anlama.

 • Performans DMV’lerini anlama ve kullanma.

 • Dizinleri ve önemlerini anlama.

 • Dizin türlerini anlama.

 • Dizinleri oluşturma ve değiştirme.

 • Dizin meta verilerini anlama ve kullanma.

 • Veritabanı Ayar Danışmanını anlama ve kullanma.

 • Dizin Veri Yönetimi Nesnelerini anlama ve kullanma.

 • Dizinlerin bölümlere ayrılmasını anlama ve sayfa bölümlerini kullanma.

 • Dizin depolama stratejilerini anlama.

 • Dizinlere ayrılmış görünümleri anlama ve kullanma.

 • Dizinleri izlemeyi anlama.

 • Dizinlerle ilgili en iyi uygulamaları anlama.

 • İstatistik nesnelerini anlama ve kullanma.

 • Histogramı anlama ve kullanma.

 • Yeniye kıyasla eski nicelik hesaplayıcıyı anlama ve kullanma.

 • Artımlı istatistikleri anlama ve kullanma.

 • Hesaplanan sütunları anlama ve kullanma.

 • Filtrelenen istatistikleri anlama ve kullanma.

 • Artan anahtarları anlama ve kullanma.

 • İstatistik bakım planını anlama ve kullanma.

 • Mimariyi anlama.

 • Tabloları ve dizinleri anlama ve kullanma.

 • Hash dizinini anlama ve kullanma.

 • Derlenmiş saklı prosedürleri anlama ve kullanma.

 • Kısıtlamaları anlama.

 • Analiz Taşıma Raporu aracını anlama ve kullanma.

 • Bellek içi veri yönetimi görünümlerini anlama ve kullanma.

 • SQL İzi Varsayılan şablonunu anlama ve kullanma.

 • SQL Profil Ayarlama şablonunu anlama ve kullanma.

 • Yavaş çalışan sorgular için bir şablon oluşturma ve kullanma.

 • Uzun çalışan sorguları anlama ve belirleme.

 • Tıkanıklıkları tespit etmek için Profilleyici kullanma.

 • Engellenen süreci tespit etmek için Profilleyici kullanma.

 • Sorgu ipuçlarını anlama ve kullanma.

 • Plan kılavuzu oluşturma ve test etme.

 • SQL Profilleyicinin plan oluşturmaya yardımcı olmasına izin verme.

 • Plan dondurmayı anlama ve kullanma.

Ön Koşullar

Dosya sistemi navigasyonu dahil olmak üzere Microsoft Windows işletim sistemi ve temel fonksiyonları hakkında temel bilgi.

Veritabanı yönetimi ve bakımı konusunda çalışma bilgisi

Transact-SQL konusunda çalışma bilgisi.

Hedef kitle

Bu kursun asıl hedef kitlesi, SQL Server veritabanlarını yöneten ve bakımlarını yapan ve yönettikleri SQL Server ortamlarının en verimli şekilde performans göstermesinden sorumlu olan kişilerdir. Bu kişiler ayrıca verilere yönelik sorgular da yazmakta ve iş yüklerinin en verimli şekilde yürütülebilmesini sağlama ihtiyacı duymaktadır. Bu eğitimin ikincil hedef kitlesi ise SQL Server veritabanlarından içerik sunan uygulamaları geliştiren kişilerdir.

Topics

 • Course Overview

 • SQL 2014 Architecture

 •  The Database Engine

 • SQL Performance Tools

 • Query Optimizing and Operators

 • Understanding Indexes

 • Understanding Statistics

 • In-Memory Database

 • SQL Profiler and SQL Trace

 • Query Issues and Hints

Diğer Eğitimler

SQL Server
24 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön