Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu 1 günlük eğitimde öğrenciler, Microsoft® SQL Server® Report Builder ve SSRS ile rapor yazmayı öğrenmeye devam edecekler. Bu eğitim, özel rapor görselleştirmelerini ve SSRS raporlamasında Visual Basic programcılığının kullanımını zenginleştirmeye odaklanmaktadır. Raporlarda Visual Basic programcılığının desteklenmesi, günümüzün raporlama ortamında normal bir ihtiyaçtır ve bu eğitim, ihtiyaç duyacağınız bilgileri grup tartışmaları, çalışma föyleri, uygulamalar, demolar ve laboratuvar faaliyetleri ile sunmaktadır. Report Builder, Microsoft SQL Server’ın tüm desteklenen sürümleri için mevcuttur.

Hedefler

 • Gelişmiş özel rapor görselleştirmeleri oluşturmak için şekilleri kullanma.

 • SSRS raporlarında Visual Basic programcılığını kullanmayı anlama.

 • SSRS raporlama çalışmasında Visual Basic kodunu kullanma ve destekleme.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunları bilmelidir:

 • Windows’a aşinalık.

 • Klasör oluşturma ve klasörlerde gezinme.

 • Programları açma.

 • Pencereleri düzenleme.

 • Metin kopyalama, yapıştırma ve biçimlendirme.

 • Dosyaları kaydetme.

 • Eğitim 55128: Writing Reports with Report Builder and SSRS Level 2

 • Microsoft® Office Access 2013: Seviye 1 veya temel veritabanı kavramlarında eşdeğer deneyime sahip olma.

Hedef kitle

Bu eğitimin birincil hedef kitlesi, Report Builder ve SSRS konusunda deneyim sahibi olan kişilerdir. İkincil hedef kitlesi ise deneyimli Report Designer (SSRS) rapor yazarlarıdır. Eğitim katılımcıları, iş analistleri, programcı analistler, veri analistleir, veritabanı yöneticileri veya BT profesyonelleri olabilir.

Topics

 • Creating Enhanced Visualizations 

 • Visual Basic 

 • Using Visual Basic in SSRS Reporting 

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön