Özet
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim sayesinde SQL Server üzerinde temel T-SQL sorgulama yeteneği öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim boyunca SQL Server ilişkili yönetim, veritabanı geliştirme ve iş zekâsı temelleri hakkında bilgiler verilmektedir. “Querying Microsoft SQL Server” eğitimini raporlama, sorgulama sorumluluğu olan ve Microsoft SQL Server sınavına hazırlık amacı taşıyan profesyonel katılımcılara uygundur.

Topics:

1. Microsoft SQL Server 2014

 • SQL Server Mimarisi

 • SQL Server Sürümler ve Versiyonlar

 • SQL Server Management Studio

2. Transact-SQL Sorgulama

 • Transact-SQL

 • Sets

 • Predicate Mantığı

 • SELECT İfadelerinde Operasyonların Mantıksal Sırası

3. SELECT Sorgulamaları Yazma

 • Temel SELECT İfadeleri Yazma

 • DISTINCT ile Çift Kopyaları Saf Dışı Bırakma

 • Sütun ve Tablo Kod adları

 • Basit CASE İfadeleri Yazma

4. Çoklu Tabloları Sorgulama

 • Joins

 • Inner Joins ve Outer Joins ile Sorgulama

 • Cross Joins ve Self Joins Sorgulama

5. Veri Sınıflandırma ve Filtreleme

 • Veri Sınıflandırma

 • Bir WHERE Clause ile Veri Filtreleme

 • TOP ve OFFSET-FETCH Seçenekleri ile Filtreleme

 • Bilinmeyen ve Eksik Değerlerle Çalışma

6. SQL Server 2014 Veri Tipleri

 • SQL Server 2014 Veri Tipleri

 • Karakter Verileri ile Çalışma

 • Tarih ve Zaman Verileri ile Çalışma

7. Veri Değiştirmek için DML

 • Veri Girme

 • Veri Değiştirme ve Silme

8. Dahili Fonksiyonlar

 • Dahili Fonksiyonlar ile Sorgular Yazma

 • Dönüştürme Fonksiyonları

 • Mantıksal Fonksiyonlar

 • NULL ile Çalışmak için Fonksiyonları Kullanma

9. Veri Gruplama ve Bir Araya Getirme

 • Aggregate Fonksiyonlarını Kullanma

 • GROUP BY Clause’u Kullanma

 • HAVING ile Grupları Filtreleme

10. Alt-sorgular

 • Bağımsız Alt-sorgular Yazma

 • İlintili Alt-sorgular Yazma

 • EXISTS Predicate’i Alt-sorgularla Kullanma

11. Tablo İfadeleri

 • Türetilmiş Tabloları Kullanma

 • Ortak Tablo İfadelerini Kullanma

 • Views Kullanma

 • Satıriçi Tablo-Değerli Fonksiyonlar Kullanma

12. Set Operatörleri

 • UNION Operatörü ile Sorgular Yazma

 • EXCEPT ve INTERSECT Kullanma

 • APPLY Kullanma

13. Window Ranking, Offset ve Aggregate Fonksiyonları

 • OVER ile Windows Yaratma

 • Ranking, Aggregate ve Offset Fonksiyonları gibi Windows Fonksiyonlarını Tanıma

14. Pivoting ve Grouping Sets

 • PIVOT ve UNPIVOT ile Sorgular Yazma

 • Grouping Sets ile Çalışma

15. Saklı Prosedürleri Yürütme

 • Saklı Prosedürlerle Veri Sorgulama Parametleri Saklı Prosedürlere Geçirme

 • Basit Saklı Prosedürler Yaratma

 • Dinamik SQL ile Çalışma

16. T-SQL ile Programlama

17. Hata Ele Alma Uygulamaya Geçirme

 • TRY/CATCH Bloklarını Kullanma

 • Hata Bilgisi ile Çalışma

18. İşlemleri Uygulama

 • İşlemler ve Veritabanı Motoru

 • Denetim İşlemleri

 • İzolasyon Seviyeleri

19. Sorgulama Performansını İyileştirme

 • Sorgulama Performansı Faktörleri

 • Sorgulama Performans Verilerini Görüntüleme

20. SQL Server Metadata Sorgulama

 • Sistem Katalog Görünümleri ve İşlevleri

 • Sistem Saklı Prosedürlerini Yürütme

 • Dinamik Yönetim Nesnelerini Sorgulama

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön