Özet
Topics
Diğer Eğitimler

Power BI, bir iş zekası platformudur. Kullanıcılar bu platform üzerinde çeşitli kaynaklardan bağlantılar kurarak tek bir çatı altına topladığı verilerini, görselleştirebilir ve zengin içerikli raporlar oluşturabilirler. Kullanımı kolay dashboard’lar, etkileşimli raporlar ve verileri hayata geçiren, merak uyandıran görselleştirmeler aracılığıyla kullanıcıları çeşitli verilere bağlar. Verileri etkili, daha hızlı ve anlaşılır görselleştirmeyi hedeflemektedir.

Topics

 • Veri Alma Ve Power BI’a Giriş

  • PowerBI'a Giriş

  • PowerBI Desktop

  • Temel Kavramlar

  • PowerBI Arayüzünü Tanımak

  • Dış Kaynak Bağlantıları Ve Veri Alma

  • PowerBI’ da Veri Kaynaklarına Bağlanma

  • Verilerin Düzenlenmesi ve Temizlenmesi

  • Csv, Txt ve Excel'den Veri Okuma

  • Veri Okuma ve Entegrasyonu

  • Diğer Veri Türleri ve Yönetimi

  • Veri Modellemeye Giriş

  • İlişkisel Veri Tabanı Kavramı

  • Tablolar Arası İlişkiler Kurma

  • Hesaplanan Sütunlar ve Ölçüler Oluşturma

  • Sıralamalar

  • Gruplamalar

  • Metni Sütunlara Ayırma

  • Metinsel Fonksiyonların Kullanımları

  • Başlıca Dax Formülleri ve Kullanımları

  • Diğer Araçlar

 • Görselleştirme

  • Temel Görselleştirme Araçları

  • Tabloların ve Raporların Grafiksel Görüntülenmesi

  • Grafik Çeşitleri

  • Rapor Formatları

  • Matrisler Ve Tablolar

  • Dilimleyicilerin Kullanımları

  • Dahsboard ve Raporların Düzenlenmesi

  • Form Araçları ve İnteraktif Raporlama

 • Yayınlama Ve Paylaşma

  • Rapor Yayınlama ve Kaydetme

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön