Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Araştırmalar, verilerin ayda yaklaşık %2 oranında bozulduğunu gösteriyor. Tüm kuruluşların da bir yandan güvenilir verilerle çalışmaları gerekirken bir diğer yandan da bilgilerin bütünlüğünü ve verilerin tutarlılığını kullandıkları tüm farklı uygulamalarda sağlamaları gerekiyor. Microsoft SQL Server 2012-2014 Ana Veri Servisleri, bir kuruluşun veri yapısı ve hiyerarşisini oluşturmasına yardımcı olmak üzere tasarlanmış güçlü bir özelliktir, bu sayede de farklı departmanlardan, silolardan ve veritabanlarından toplanan ve kullanılan veriler standart ve uyumlu bir hale getirilebilmektedir. Bu da farklı veritabanlarının birbirleriyle çalışabilmesini sağlamaktadır. Veri Kalitesi Servisleri ve Excel ile birleştirildiğinde ise uçtan uca eksiksiz bir sistem kullanıma sunulabilmektedir.

Hedefler

 • Ana veri yönetiminin ardındaki kavramları temel düzeyde anlama.

 • Ana Veri Servislerini yapılandırma.

 • Model ve varlıkları oluşturma.

 • Etki alanına dayalı özniteliklerin de aralarında bulunduğu öznitelikleri ekleme.

 • Web arayüzü aracılığıyla bir üye ekleme.

 • Bir işlemi tersine çevirme.

 • Öznitelik gruplarını oluşturma ve yapılandırma.

 • Türetilen hiyerarşileri oluşturma ve yapılandırma.

 • Koleksiyonları oluşturma ve yapılandırma.

 • T-SQL ile üye oluşturma.

 • Web arayüzü ile bir üyeyi silme ve sonuçları SSMS’de inceleme.

 • Toplu işlem dosyalarındaki hataları görüntüleme.

 • SQL Server Entegrasyon Servisleri ve düz dosyalar ile üyeleri yükleme.

 • Versiyonları oluşturma ve yapılandırma.

 • İş kuralları arayüzünde gezinme.

 • İş kuralı oluşturma.

 • Bir değere dayalı olarak bir başka değeri doldurma.

 • Doğrulama sorunlarını keşfetme ve düzeltme.

 • MDS’de güvenliği kurma.

 • Abonelik görünümünü oluşturma ve yapılandırma.

 • Excel kullanarak bir MDS veritabanı bağlantısını oluşturma.

 • Excel kullanarak bir MDS veritabanına verileri yayınlama.

 • Excel kullanarak verileri filtreleme.

 • Bir sorguyu Excel’e kaydetme.

 • Excel’de verilerden bir varlık oluşturma.

 • Yeni bir bilgi tabanı oluşturma.

 • DOS Kalite Temizlik Projesi oluşturma.

Yok.

Hedef Kitle

Bu kurs, Ana Veri Servislerini nasıl kullanacaklarını öğrenmek isteyen SQL Profesyonellerine, İş Zekası Geliştiricilerine, Veri Analistlerine ve Veri Yöneticileri ile Proje Yöneticilerine yöneliktir.


Topics

 • Course overview

 • Master data management concepts

 • Microsoft master data services overview

 • Understanding data models

 • Importing data

 • Version management

 • Business rules

 • MDS security

 • Publishing data

 • Excel add-in

 • Data quality services

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön