Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu eğitim, katılımcılara SQL İş Zekası Semantik Modeli’nin (BISM) Tablo modunu, veri modellemeyi ve DAX’ı tanıtmak üzere tasarlanmıştır.

Hedefler

 • Analiz Servislerinin Kurulum ve Mimarisini anlama. Bir Ürün, İki Model.

 • Versiyon değişikliklerini anlama: SQL Server Analiz Servisleri.

 • Önemli terimleri anlama.

 • SQL Server Data Tools for Tabular’ı anlama ve kullanma.

 • Projeleri anlama ve kullanma.

 • İçe aktarmayı anlama ve kullanma.

 • Veri yüklemeyi anlama ve kullanma.

 • İnceleme görünümlerini anlama ve kullanma.

 • Kurulumu anlama ve kullanma.

 • Veri kaynaklarını anlama ve kullanma.

 • Veri delillerini anlama ve kullanma.

 • Kaynak olarak SQL’i anlama ve kullanma.

 • Kaynak olarak Excel’i anlama ve kullanma.

 • Kaynak olarak Flat Files’ı anlama ve kullanma.

 • Kaynak olarak Azure’u anlama ve kullanma.

 • Kaynak olarak SharePoint’i anlama ve kullanma.

 • Yükleme sırasında sıralamayı anlama ve kullanma.

 • MDX ile sorgulamayı anlama.

 • DAX söz dizimini anlama ve kullanma.

 • DAT veri türlerini ve operatörün aşırı yüklenmesini anlama ve kullanma.

 • DAX operatörlerini anlama ve kullanma.

 • DAX değerlerini anlama ve kullanma.

 • Ölçümleri anlama ve kullanma.

 • Hesaplanan sütunları anlama ve kullanma.

 • Değerlendirme bağlamlarını anlama.

 • Tarih hesaplamalarını anlama ve kullanma.

 • İlgili tabloları içe aktarmayı anlama ve kullanma.

 • İlişki oluşturmayı anlama ve kullanma.

 • Hiyerarşileri anlama ve kullanma.

 • Doğrudan Sorgu’yu anlama.

 • Temel performans göstergelerini anlama ve kullanma.

 • Ayrıntılı sorgulamayı anlama.

 • Perspektifleri anlama.

 • PowerPivot’u anlama ve kullanma.

 • Pivot Tablolarını anlama ve kullanma.

 • Power View’u anlama ve kullanma.

Ön Koşullar

 • SQL Server’ın çalışması hakkında bilgi.

Hedef Kitle

Bu eğitim, iş analistlerine, iş zekası geliştiricilere ve SQL Profesyonellerine yöneliktir.

Topics

 • Course overview

 • What is the Tabular Model

 • Working in Tabular

 • Understanding loading data from different sources

 • User DAX and MDX

 • Building data models

 • Excel powerpivot and tabular

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön