Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Üç gün süren ve bir eğitmen tarafından verilen bu kurs, veritabanı raporlaması, analiz ve iş zekası amacıyla TSQL sorgularının yazılması ile ilgilidir. Bu kurs TSQL’i özellikle veri analizi bağlamında sunmaktadır, diğer bir deyişle işlem odaklı veri katmanı uygulamalarının geliştirilmesinden ziyade verilerden anlam çıkartmaya yöneliktir.

Eğitim ölçüm ve kantitatif araştırma metodolojisinin seviyelerinin kısaca açıklanmasıyla başlar ve bu kavramları da sunulan her bir TSQL konu başlığına entegre eder. Amaç, SQL Server, Raporlama Servisleri, PowerBI, R ve Excel gibi analitik araçlarda kullanılmak üzere RDBMS verilerinin alınmasına yönelik tutarlı, doğrudan ve amaca yönelik bir öğrenim yolu sunmaktır.

Hedefler

 • Bağımsız ve bağımlı değişkenleri ve ölçüm seviyelerini kendi analitik çalışma senaryoları içinde belirleme.

 • İlişkisel veritabanı tablolarındaki değişkenleri belirleme.

 • Amaçlanan analiz ve araç için uygun bir veri toplama seviyesini ve veri kümesi tasarımını seçme.

 • PowerBI, SQL Server Raporlama Servisleri, Excel, R, SAS, SPSS ve diğer araçlarda analiz için kullanıma hazır veri kümeleri üretmek amacıyla TSQL SELECT sorgularını kullanma.

 • Veri alım kodunu modüler hale getirmek için saklanan prosedürleri, görünümleri ve fonksiyonları oluşturma.

Ön Koşullar

Bu eğitime katılmadan önce öğrenciler şunları bilmelidir:

 • Veri analizi ve iş zekası senaryolarının bağlam bilgileri. Örneğin, işle ilgili bir iş zekası projesinin veya ihtiyacının anlaşılması.

 • Dosya sistemi navigasyonu dahil olmak üzere Microsoft Windows işletim sistemi ve temel fonksiyonları hakkında temel bilgi.

 • SQL Server gibi ilişkisel veritabanı yönetimi sistemlerinin amacının temel düzeyde anlaşılması.

Hedef kitle

Bu eğitim, Microsoft SQL Server Raporlama Servisleri, Excel, Power BI, R, SAS ve diğer iş zekası araçları gibi veritabanı raporlama ve analiz araçlarını kullanmanın yollarını arayan ve bu araçlarla birlikte kullanmak için Microsoft SQL Server ilişkisel veritabanlarından veri kümelerini etkin bir şekilde almak amacıyla TSQL sorgularını kullanmak isteyen bilgi çalışanlarına ve veri bilimi profesyonellerine yöneliktir.

Topics

 • Introduction to TSQL for Business Intelligence

 • Turning Table Columns into Variables for Analysis: SELECT List Expressions, WHERE, and ORDER BY

 • Combining Columns from Multiple Tables into a Single Dataset: The JOIN Operators

 • Creating an Appropriate Aggregation Level Using GROUP BY

 • Subqueries, Derived Tables and Common Table Expressions

 • Encapsulating Data Retrieval Logic

 • Getting Your Dataset to the Client

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön