Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bir eğitmen tarafından verilen bu üç günlük eğitim, SQL Server 2012 Raporlama Servisleri bilgisini daha da geliştirmeye ilgi duyan bilgi işçileri ve veritabanı profesyonellerine yöneliktir. Bu eğitim sırasında katılımcılar, Report Designer ile Report Builder’ın SSDT bünyesinde çözümler ve projelerle nasıl çalıştığını, temel raporların nasıl oluşturulduğunu, biçimlendirme ve görüntülerle raporların nasıl zenginleştirildiğini, verilerin etkin bir şekilde nasıl gruplandırılıp özetlendiğini, parametreler halindeki raporlarla nasıl çalışıldığını, grafiklerin ve özel haritaların nasıl dahil edildiğini ve ayrıntılı sorgulama raporları ile nasıl çalışılıp raporların nasıl yönetildiğini öğrenecekler.

Hedefler

 • Çözümler ve projeler ile çalışma.

 • Temel raporları tasarlama.

 • Tablolar, matriksler ve liste raporu öğeleri ile çalışma.

 • Biçimlendirme ve görüntüler ile raporları zenginleştirme.

 • Verileri etkin bir şekilde gruplandırma ve özetleme.

 • Parametreler halindeki raporlarla çalışma.

 • Grafikleri ve özel haritaları birleştirme.

 • Ayrıntılı sorgulama raporları ile çalışma.

 • Raporları yönetme.

 • Report Builder’ı kullanma.

Ön Koşullar

 • Sınıftan önce veritabanlarına genel olarak aşina olma.

 • Ayrıca Microsoft SQL Server veya Microsoft Office uygulamalarında çalışma deneyimi bir avantajdır.

Hedef kitle

Bu eğitim, eğitim öncesinde veritabanlarına genel bir aşinalık sahibi olan bilgi işçileri ve veritabanı profesyonellerine yöneliktir. Microsoft SQL Server veya Microsoft Office uygulamalarında çalışma deneyimi bir avantajdır.

Topics

 • SSRS Overview and Tools

 • Working with Solutions and Projects

 • Creating Basic Reports

 • Formatting Reports

 • Custom Expressions

 • Summarizing and Sorting

 • Add Flexibility with Parameters

 • Enhanced Report Items

 • Using Report Manager

 • Using Report Builder for SQL Server 2012

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön