Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Hızlı tempoyla iki gün sürecek olan bu eğitmenli kurs, rapor oluşturmak amacıyla Raporlama Servislerinin geliştirme araçlarının nasıl kullanılacağını çabuk bir şekilde öğrenmeye ilgi duyan BT profesyonellerine yöneliktir. Bu kurs ayrıca Raporlama Servisleri çözümünü yönetmek için Raporlama Servisleri yönetim araçlarının nasıl kullanılacağını da kapsamaktadır.

Hedefler

 • 2008’den 2012’ye kadarki SSRS sürümlerindeki değişiklikleri anlama.

 • Raporlama Servislerinin kurulum ve mimarisini anlama.

 • Raporlama Servisleri araçlarını anlama ve kullanma.

 • Sihirbazları anlama ve kullanma.

 • Veri kaynaklarını oluşturma ve yapılandırma.

 • Veri kümelerini oluşturma ve yapılandırma

 • Bağlantılardaki güvenliği anlama.

 • Tabloları oluşturma ve yapılandırma

 • Matriksleri oluşturma ve yapılandırma

 • Listeleri oluşturma ve yapılandırma

 • Rapor Kalemlerini anlama ve kullanma.

 • Rapor Parçalarını anlama ve kullanma.

 • Grafikleri anlama ve kullanma.

 • Göstergeleri anlama ve kullanma.

 • Kontrol Panellerini anlama.

 • Haritaları anlama ve kullanma.

 • Veri Çubuklarını anlama ve kullanma.

 • Küçük Grafikleri anlama ve kullanma.

 • Temel Performans Göstergelerini anlama.

 • İfadeleri anlama ve kullanma.

 • Fonksiyonları anlama ve kullanma.

 • Etkileşimliliği anlama ve kullanma.

 • Parametreleri anlama ve kullanma.

 • Koşullu Biçimlendirmeyi anlama ve kullanma.

 • Şablonları anlama.

 • Alt raporları anlama ve kullanma.

 • Raporları kurma.

 • İçeriği güvenli kılma ve yönetme.

 • Ön Belleğe Almayı anlama ve kullanma.

 • Anlık Görüntüleri anlama ve kullanma.

 • Rapor Geçmişini anlama ve kullanma.

 • Diğer yönetim görevlerinin nasıl tamamlanacağını anlama.

Yok.

Hedef Kitle

Bu kurs, SQL profesyonellerine, Microsoft Raporlama Servisleri yöneticileri ve rapor geliştiricilerine ve iş zekası profesyonellerine yöneliktir.

Topics

 • Course Overview

 • Introduction to Microsoft SQL Server Reporting Services

 • Building Basic Reports

 • Highlighting Basic Reports with Visualizations

 • Developing Advanced Reports

 • Managing and Maintaining Reporting Services

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön