Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Hızlı tempoyla üç gün sürecek olan bu eğitmenli kurs, Analiz Servislerinin çok boyutlu veya tablolar şeklindeki bir çözümünün nasıl kullanılacağını çabuk bir şekilde öğrenmeye ilgi duyan BT profesyonellerine yöneliktir. Bu kursta ayrıca hem çok boyutlu hem de tablolar şeklindeki projeleri oluşturmak için Analiz Servisleri geliştirme araçlarının nasıl kullanılacağı anlatılmakta hem de bu Analiz Servisleri çözümlerinin her ikisini yönetmek için yönetim ve idari araçların nasıl kullanılacağına dair açıklamalar yer almaktadır.

Hedefler

 • Ortak Analiz Servisleri çözümlerini anlama.

 • 2008’den 2014’e kadarki SSAS sürümlerindeki değişiklikleri anlama.

 • Analiz Servislerinin kurulum ve mimarisini anlama.

 • Doğru modelin nasıl seçileceğini anlama.

 • Var olan Analiz Servisleri araçlarını anlama.

 • Çok boyutlu modeli anlama.

 • Veri kaynaklarını ve veri kaynağı görünümlerini kullanma.

 • Bir küp oluşturma.

 • Boyutları anlama ve kullanma.

 • Öznitelikleri anlama ve kullanma.

 • İlişkileri anlama ve kullanma.

 • Hiyerarşileri anlama ve kullanma.

 • Ölçümleri ve ölçüm gruplarını anlama ve kullanma.

 • Hesaplanan üyeleri anlama ve kullanma.

 • Perspektifleri anlama ve kullanma.

 • Çevirileri anlama ve kullanma.

 • Perspektiflere ve çevirilere göz atma.

 • Kurulum seçeneklerini anlama ve kullanma.

 • İşleme stratejilerini anlama ve kullanma.

 • Güvenliği anlama ve kullanma.

 • Çok boyutlu bir modeli kurma.

 • Tablolar şeklindeki modeli anlama.

 • Tablolar şeklinde bir proje oluşturma.

 • Microsoft Excel kullanarak verileri analiz etme.

 • Hesaplanan ölçümleri ve hesaplanan alanları oluşturma ve yapılandırma.

 • Yedekleme ve Geri Yükleme.

Yok.

Hedef kitle

Bu kurs, SQL profesyonellerine, Microsoft Analiz Servisleri küpü ve raporlarının geliştiricilerine ve iş zekası profesyonellerine yöneliktir.

Topics

 • Course Overview

 • Introduction to Microsoft SQL Server Analysis Services

 • The Multidimensional Solution

 • Dissecting with Dimensions

 • Managing Measures

 • Configuring Cube Options

 • Deploying

 • The Tabular Solution

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön