Özet
Hedefler
Ön Koşullar
Hedef Kitle
Topics
Diğer Eğitimler

Bu iki günlük eğitim, SQL Server Entegrasyon Servislerine yeni olan veya mevcut özellikleri öğrenmeye ilgi duyanlar içindir. Bu eğitimde bir eğitmen seçtiği bir konuyu anlatmakta ve ayrıntılı demolar yapmakta ve öğrenciler de eğitmenin anlattıklarını aynen sergiledikleri alıştırmalar yapmaktadır. Bu eğitim tarzı, klasik sınıf eğitimi ile mentorlu eğitimin bir birleşimidir. Ayrıca eğitimin yazarı tarafından gerçekleştirilen çeşitli demo videoları da eğitim sonunda öğrencilere verilmektedir. Eğitim, eğitim içeriğini desteklemek amacıyla ilave senaryo tabanlı laboratuvar çalışmaları ile tamamlanmaktadır.

Hedefler

 • Paketleri anlama.

 • Kontrol Akışı ile yönetim.

 • Verileri, Veri Akışı ile taşıma.

 • Değişkenleri anlama.

 • Parametreleri anlama.

 • İçe Aktarma/Dışa Aktarma Sihirbazını kullanma.

 • Gezgin penceresinde çalışma.

 • SQL Server Entegrasyon Servisi paketlerini oluşturma.

 • Bağlantı Yöneticilerini kullanma.

 • Komut Metni Görevi kodunu yazma.

 • Döngü ve Sıralama Görevlerini kullanma.

 • Veri Hazırlama Görevlerini kullanma.

 • Analiz Servisleri Görevleri ile verileri yükleme.

 • İş Akışı Görevlerini kullanma.

 • SQL Görevleri ile SQL’i yönetme.

 • SQL Yönetim Nesneleri Görevlerini kullanarak SQL yönetimi.

 • Çıkarım için kaynakları optimize etme.

 • Hedefleri kullanma ve seçenekleri anlama.

 • Dönüşüm ve diğer Görevleri (yaklaşık 25 görev) inceleme.

 • Dinamik paketler oluşturma.

 • SQL Server Entegrasyon Servisleri veri yazımını kullanma.

 • Değişkenleri ve parametreleri tanımlama ve kullanma.

 • İfadeleri paketlerde kullanma.

 • Bir konteynerdeki sıralamaları kullanma.

 • Konteyner döngülerini kullanma.

 • Arama Dönüşümü ile birleştirme işlemlerini gerçekleştirme.

 • Birleşme Dönüşümü ile birleştirme işlemlerini gerçekleştirme.

 • SSIS moturunu inceleme.

 • En iyi uygulamaları kullanma.

 • Sorun giderme tasarımı: Ön Sınırlamaları kullanma.

 • Gelişmiş günlük kaydı ve raporlama ile çalışma.

 • Hataları ele alma.

 • Komut Metni Görevi ve Komut Metni Bileşeninin nasıl seçileceğini anlama.

 • XML ile çalışma

 • Paket hiyerarşilerini kullanma: Üst - Alt.

 • Kurulum stratejilerini anlama.

 • Gerçek dünya senaryolarında öğrendiklerinin nasıl kullanılacağını anlama.

Yok.

Hedef kitle

Bu eğitim BT Profesyonelleri için tasarlanmıştır.

Topics

 • Course Overview

 • SQL Server Integration Services Architecture

 • SQL Server Integration Services Tools

 • SQL Server Integration Services Tasks

 • Data Flow

 • Variables, Parameters and Expressions

 • Containers

 • Performing Joins

 • Tuning SQL Server Integration Services Packages

 • Debugging SQL Server Integration Services Packages

 • Common SQL Server Integration Services Design Patterns

 • Installing, Upgrading, and Migrating to Windows 7

Diğer Eğitimler

SQL Server
27 Eğitim Seti
Eğitimlere Dön